A táborozás rendje.

1Ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak:

2„Izrael fiai családjaik jelvényénél táborozzanak, ki-ki a maga hadi jelvényénél a megnyilatkozás sátora körül üssenek tábort, bizonyos távolságra.

3Előre, napkelet felé Júda táborának hadi jelvénye kerüljön, csapatai rendjében: Nachson Amminadab fia mint Júda fiainak és seregének,

4azaz a számba vett 74 600-nak a vezére.

5Mellette Isszachár törzse üssön tábort: Netaneel, Cuár fia mint Isszachár fiainak és csapatának,

6vagyis a számba vett 54 400-nak a vezére.

7Majd Zebulun törzse: Eliab, Helon fia mint Zebulun fiainak és seregének,

8azaz az 57 400 számba vettnek a vezére.

9A Júda táborába besorozottak – összesen 186 400-an – induljanak először, csapataik rendjében.

10Ruben táborának hadi jelvénye déli irányban helyezkedjék el, csapatai rendjében: Elicur, Sedeur fia mint Ruben fiainak és seregének,

11vagyis a számba vett 46 500-nak a vezére.

12Mellette Simeon törzse táborozzék: Selumiel, Curisaddai fia mint Simeon fiainak és seregének,

13vagyis az 59 300 számba vettnek a vezére.

14Majd Gád törzse: Eljazaf, Reuel fia mint Gád fiainak és csapatának,

15azaz a számba vett 45 650-nek a vezére.

16A Ruben táborába besorozottak – összesen 151 450-en – keljenek útra másodiknak, csapataik rendjében.

17Utánuk a megnyilatkozás sátora, a leviták tábora következzék, a többi tábor közepette; ahogyan táboroznak, úgy keljenek útra, ki-ki a maga helyén, hadi jelvényeik rendjében.

18Efraim táborának hadi jelvénye nyugat felé kapjon táborhelyet: Elisama, Ammihud fia, mint Efraim fiainak és csapatának,

19vagyis a 40 500 számba vettnek a vezére.

20Mellette Manassze törzse: Gamliel, Pedacur fia mint Manassze fiainak és seregének,

21azaz a 32 200 számba vettnek a vezére.

22Majd Benjamin törzse: Abidan, Gidoni fia mint Benjamin fiainak és csapatának,

23vagyis a számba vett 35 400-nak a vezére.

24Az Efraim táborába besorozottak – összesen 108 100-an – keljenek útra harmadikul, csapataik rendjében.

25Dán táborának hadi jelvénye északi irányban helyezkedjék el: Achiezer, Ammisaddai fia mint Dán fiainak és csapatának,

26azaz a számba vett 62 700-nak a vezére.

27Mellette Áser törzse táborozzék: Pagiel, Ochran fia mint Áser törzsének és seregének,

28vagyis a 41 500 számba vettnek a vezére.

29Majd Naftali törzse: Achira, Enan fia mint Naftali fiainak és csapatának,

30vagyis az 53 400 számba vettnek a vezére.

31A Dán táborába besoroltak – összesen 157 600-an – induljanak utoljára. (Ez a hadi jelvények szerinti helyükre vonatkozik.)”

32Ezek voltak Izraelnek családjaik szerint számba vett fiai, a táborba csapataik rendjében besoroltak valamennyien 603 550-et tettek ki.

33De a levitákat nem vették számba Izrael fiainak sorában, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.

LÉVI TÖRZSE

A) A papok.

34Izrael fiai így tettek, egészen úgy táboroztak hadi jelvényeik rendjében, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta, és úgy keltek útra is, ki-ki nemzetsége szerint, a maga családjával.