1Fiam, ha magadévá teszed szavaimat és megtartod a parancsaimat,

2megnyitva füledet a bölcsességnek s kitárva szívedet az okosságnak,

3igen, csak ha tudásért kiáltasz, és bölcsesség után sóvárog a hangod,

4ha mint ezüst után, úgy kutatsz utána, és mint a kincsnek, úgy keresed nyomát,

5akkor érted meg az Úrnak félelmét, s nyered el az Úrnak ismeretét.

6Mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik tudás és értelem.

7Készen tartja üdvét az igazaknak, akik tisztán élnek, védőpajzs azoknak.

8Védelmezi az igazság ösvényét, s akik hűek hozzá, azoknak szemmel tartja útját.

9Akkor megérted az igazságosságot, a törvényt, a becsületet, s mind a helyes utat.

10Mert bölcsesség költözik szívedbe, és felvidítja lelkedet a tudás;

11a megfontolás virraszt fölötted, és az értelem lesz az oltalmazód,

12hogy megóvjon a rossz úttól, s az emberektől, akik hamisságot szólnak,

13s elhagyják az egyenes utat, hogy a sötétség útjain járjanak;

14akiknek örömet szerez, ha rosszat tehetnek, s akik ujjonganak a rút álnokságon;

15akiknek az útja tele kanyarokkal, és akik szeretnek görbe úton járni.

16Megóv más embernek a feleségétől, és megóv a csábos szavú idegen nőtől.

17Az ilyen elhagyja lánykora kedvesét, és megfeledkezik az Isten kötötte szövetségről.

18Igen, a háza a halálba vezet, a holtak országába visznek ösvényei.

19Aki betér hozzá, nem jön többé vissza, nem jut el többé az élet útjára.

20Ezért te csak a jóknak útját járd, és csak az igazak ösvényét kövesd!

21Mert csak az igazak lakják majd a földet, csak az ártatlanok maradnak meg rajta.

22A gonoszok kivesznek a földről, és a hűtleneket kitépik belőle.