II. FIGYELMEZTETÉS IZRAEL SZÁMÁRA

Kiválasztás és büntetés.

1Halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott rátok, Izrael fiai, azokra a nemzetségekre, amelyeket felhoztam Egyiptom földjéről:

2A föld nemzetségei közül nem ismertem mást, csak titeket; ezért megtorlom rajtatok minden gonoszságtokat.

A prófétai meghívásnak nem lehet ellenállni

3Jár-e együtt két ember, ha nem értenek egyet?

4Nem akkor ordít-e az erdőben az oroszlán, ha nem talál prédát? Nem akkor bömböl-e búvóhelyén az oroszlánkölyök, ha nem szerez semmit?

5Leesik-e a madár a földre, hogyha nincsen csapda? Csattan-e a csapda, ha nincs, amit fogjon?

6Megszólal-e a kürt a városban anélkül, hogy a nép meg ne rémülne? Jön-e valami rossz a városra, amit ne az Úr hozna rá?

7Valóban, az Isten, az Úr nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak.

8Ki ne félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten?

Szamária romlottsága miatt pusztul el

9Hirdessétek Asszíria palotáiban, és Egyiptom földjének palotáiban; mondjátok: Gyűljetek egybe Szamária hegyein, és lássátok a nagy zűrzavart a városban, és benne a gyötrelmeket!

10Nem tudnak egyenes úton járni – mondja az Úr –, erőszakot és pusztítást halmoztak fel palotáikban.

11Ezért ezt mondja az Úr, az Isten: Ellenség veszi körül az országot, elragadja hatalmadat, és kifosztják palotáidat.

12Ezt mondja az Úr: Amikor a pásztor is csak egy szárcsontot vagy fülhegyet ment meg az oroszlán szájából, ugyanígy Izrael fiai közül is (alig) mentenek meg, akik Szamáriában ágyuk mélyén ülnek, fekvőhelyükön, a párnák között.

Bétel és a fényűző lakások ellen

13Halljátok ezt, és tegyetek tanúságot Jákob házában – mondja az Úr, az Isten, a Seregek Istene.

14Azon a napon, amikor Izrael ellenem elkövetett vétkeit megtorlom Bétel oltárain, letörnek majd az oltár szarvai, és a földre hullanak.

15Lerombolom a téli házat a nyári házzal együtt, elpusztulnak az elefántcsont házak, eltűnnek az ébenfa házak – mondja az Úr.