Országos missziós gyűjtés

képünkön: Mészáros Ferenc misszionárius Indonéziában (fotó: Szerdahelyi Csongor) 

„Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” – hangzik Jézus búcsúszava Máté evangéliumában. Ezt a felhívást követik a világ számos országában tevékenykedő misszionáriusok, akiknek célja az emberi szabadságjogokat tiszteletben tartva Krisztus Örömhírének továbbadása az egész földkerekségen.

Vatikáni adatok szerint 75 ezer pap, szerzetes, diakónus és világi személy, köztük számos magyar végez missziós tevékenységet a világ különböző országaiban. Munkájuk ma sem veszélytelen, az elmúlt évben 35 misszionáriust gyilkoltak meg, köztük egy érseket, 20 papot, 3 szerzetest, 2 szerzetes nővért, 3 kispapot, 1 katekétát és öt civil önkéntest.

Az egyház missziós tevékenységéről csak néhány adat: a XX. század elején Afrikában 2 millió katolikus élt, a földrész lakosságának 2,6%-a. 100 évvel később közel 140 millió, vagyis az afrikaiak 16,5%-a katolikus.

A katolikus missziók védőszentjei: Lisieux-i Szent Teréz és Xavéri Szent Ferenc.

A katolikus egyház világstatisztikája

A Vatikánban kiadott egyházi statisztikai évkönyv 2002. évre vonatkozó adatai. Zárójelben az előz évihez viszonyított változás, emelkedés(+)vagy (-)csökkenés

Földrész

Összlakosság

Katolikusok

Katolikusok aránya

Afrika

830.516.000

137.428.000 (+ 1.768.000)

16,55 % (-0,22)

Amerika

857.783.000

534.339.000 (+ 6.236.000)

62,29 % (-0,42)

Ázsia

3.800.110.000

110.234.000 (+ 2.066.000)

2,90 % (+ 0,01)

Európa

702.083.000

279.915.000 (- 674.000)

39,87 % (-0.09)

Óceánia

31.402.000

8.399.000 (+ 79.000)

26,78 % (-0,03)

Világ

6.221.894.000

1.070.315.000(+ 9.475.000)

17,20 % (- 0,10)

(MKPK Sajtóiroda/www.katolikus.hu/fotó: http://vebita.communio.hu)