Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2022. december 6-7. között tartotta téli rendes ülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa is.


Idén is elindult a Katolikus Karitász „Tárjátok ki a szíveteket!” elnevezésű adventi segélyprogramja, amely során a rászoruló családokat segítik a téli időszakban és karácsonykor. Különösen fontos a szolidaritás ezen formája a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben. Évről évre növekszik az adományozók és a támogatott családok száma, így mára az adventi segélyprogram egy, az egész országot átölelő összefogássá vált. A nélkülözőkért indított ünnepi összefogásnak kettős célja van: ünneppé tenni a Karácsonyt és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit. Idén is több módon lehet csatlakozni a karácsonyig tartó adománygyűjtéshez, amelynek lehetőségeiről a www.karitasz.hu honlapon tájékozódhatnak. Angyalbatyu ajándékgyűjtő akciójuk keretében nehéz sorsú gyermekeknek lehet ajándékcsomagot készíteni és leadni a különböző gyűjtőpontok valamelyikén. Részletek a www.angyalbatyu.hu oldalon. Az ajándékcsomagokat a Karitász önkéntesei juttatják el az országos hálózaton keresztül a rászoruló családok gyermekeinek. Ezen túl december 4-11. között zajlik a Karitász "Egymillió csillag a szegényekért" elnevezésű kampánya. Az akció a napi megélhetési problémákkal küszködőkre hívja fel a figyelmet, amely különösen is aktuális a szomszédunkban zajló háború és az ennek következtében az egész Európát sújtó nehéz gazdasági helyzet miatt. A Karitász december 17-én szombaton este fél nyolckor jótékonysági koncertet szervez a Szent István-bazilikába. Az est fellépői Dolhai Attila és a Magnificat zenekar lesznek. Az est bevételét a Katolikus Karitász a rászoruló családok és idősek karácsonyának szebbé tételére fordítja. A nemes ügyet az 1356-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal is lehet támogatni.

A püspökök testülete foglalkozott a katolikus fenntartású intézmények helyzetével is, különös tekintettel a megemelkedett rezsiköltségekre. A Püspöki Konferencia képviselői folyamatosan tárgyalnak az állami féllel elsősorban azon intézmények zavartalan működtetése érdekében, ahol az Egyház állami feladatot vállalt át. Több, a Katolikus Egyház által üzemeltetett épületben már korábban is volt, azonban sok helyen most alakítanak ki megújuló energiára épülő energetikai rendszereket, a teremtett világ védelmét is szem előtt tartva.

A püspökök testülete támogatja Szent John Henry Newman egyháztanítóvá nyilvánítását. A 19. században élt angol katolikus bíboros élete, teológiája és lelkiségi írásai ma is nemzedékek számára mutatnak utat szerte a világban.

A püspökök testülete áttekintette a szinodális folyamat jelenlegi helyzetét. Áttekintették a püspökök a nemzeti szakaszok eredményeit összesítő vatikáni dokumentumot, amelynek tartalmáról 2023 februárjában Prágában, a szinódusi folyamat kontinentális szakasza központi ülésszakán fognak tanácskozni az európai küldöttek. A prágai tanácskozáson a Magyar Katolikus Egyház képviselői is részt vesznek majd. A delegációt Veres András, az MKPK elnöke fogja vezetni. A kontinentális szakaszt követi majd két szinódusi közgyűlés, amelyekre 2023 és 2024 októberében kerül sor a Vatikánvárosban. A Püspöki Konferenciát Mohos Gábor püspök úr fogja képviselni.

Döntés született arról is, hogy a Lisszabonban 2023. augusztus 1-6. között sorra kerülő Ifjúsági Világtalálkozón rész fog venni egy magyar küldöttség is. A Konferencia ezzel párhuzamosan döntött arról is, hogy az eseményhez kapcsolódóan jövőre is megrendezi a fiatalok ezreit megmozgató Forráspont hazai katolikus ifjúsági napot.

A püspökök testülete foglalkozott a gyermekvédelem kérdésével is. Áttekintették, hogy az elmúlt években milyen eredményeket ért el a Magyar Katolikus Egyház ezen a területen. A 2020-2022 között zajló gyermekvédelmi szervezetfejlesztési projekt keretében 22 fenntartó 38 intézményében hoztak létre intézményi gyermekvédelmi stratégiát és protokollt. Az intézményekben 2-4 fős gyermekvédelmi team kezdte meg működését. A projekt keretében 76 pedagógus továbbképzés és 204 gyermekvédelmi fókuszú gyermekprogram valósult meg. A Püspöki Konferencia továbbra is támogatja a projektetet, amely tovább folytatódik és bővül: szakmai műhelynapok és gyermekvédelmi területi találkozók folynak országszerte; az első három találkozóra Dunakeszin, Miskolcon és Kecskeméten került sor, amelynek eredményeként további 13 intézmény kapcsolódott be a munkába. Az MKPK és a felügyelte alá tartozó Katolikus Pedagógiai Intézet folytatja a megkezdett munkát. Többek között – a római Pápai Gergely Egyetemmel közösen – megkezdték egy 60 órás gyermekvédelmi pedagógustovábbképzés akkreditációját is, amely végén a résztvevők a két egyetem közös tanúsítványát szerezhetik meg.

Advent első vasárnapján indult útjára a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából a Magyar Katolikus Egyház hivatalos TikTok és Instagram oldala. A püspökök testülete fontosnak tartja, hogy Egyházunk üzenete a lehető legtöbb módon és csatornán jelenjen meg, különösen a fiatalabb generációk körében.

Budapest, 2022. december 8.

                                                                                         Dr. Tóth Tamás
                                                                                         az MKPK titkára

Egyházi 1%

Támogassa a Katolikus Egyházat adója 1 százalékával

Technikai szám 0011