Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat kapott Horváth Gábor

Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepéhez kapcsolódva január 27-én adta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Veres András püspök, az MKPK elnöke a genfi püspökről elnevezett sajtóösztöndíjat az MKPK székházában, a járványhelyzetre való tekintettel, szűk körben.

Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2001-től minden évben ösztöndíjjal támogatja a média egy-egy munkatársát a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért a nem egyházi sajtóban.

A püspöki konferencia jelölései alapján a püspökök testülete ebben az évben Horváth Gábornak, az MTVA Vallási Főszerkesztősége győri munkatársának adományozza a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat.

                                                                                    * * *

Horváth Gábor 1982. szeptember 24-én született Mosonmagyaróváron. A helyi Bartók Béla Ének-Zenetagozatú Általános Iskola énektagozatára járt nyolc évig, ahol hat éven keresztül énekelt az iskolai kórusban, amely a fegyelemre, pontosságra és a közös munkára nevelte. Középiskolai tanulmányait 1997 és 2001 között a szülővárosában működő Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthonban folytatta. Az itt eltöltött évek a katolikus életszemléletet erősítették meg benne. 2001-ben felvételt nyert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karára kommunikáció-történelem szakra, majd 2005 őszi szemeszterében Erasmus-ösztöndíjasként a mainzi Gutenberg Egyetemen tanult. Történelem szakon Erdélyi örmény canonica visitatiók címmel írta meg szakdolgozatát 2007-ben, majd a Történettudományi Doktori Iskola Eszmetörténeti Műhelyében folytatott tanulmányokat. Kommunikáció szakon szerzett diplomát 2008-ban rádió szakirányon, a szakdolgozatát Márton Áron (1896-1980) erdélyi püspök beszédei és írásai címmel készítette el.
Nem feledve zeneiskolai tanulmányait az egyetemen a Kájoni János Scholában énekelt, valamint tagja volt a Boldog Özséb Színjátszó Körnek, amellyel újkori iskoladrámákat állítottak színpadra, köztük a Csíksomlyói Passiót, amelyet két évszázad után ez a társulat adott elő először a kegytemplomban.
2020-ban a győri Brenner János Hittudományi Főiskola hittanár-nevelőtanár szakán végzett, diplomamunkáját Közösségek a Magyaróvári Egyházközségben címmel írta.

Dolgozott a Civil Rádiónál, a TV Szentendrénél, valamint a Mosonmagyaróvári Városi Televíziónál. 2013-tól helyettesként kezdte tudósítani a Magyar Televíziót a Győr-Moson-Sopron megyei eseményekről, majd 2019 óta főállásban Győr-Moson-Sopron megye keleti részéből készít tudósításokat, beszámolókat az MTVA számára. Heti rendszerességgel küld riportokat a vallási műsorokba: a Kereszt-tények és az Élő egyház című hírmagazinokba. Beszélgetéseiben megszólaltatja a helyi plébánosokat ugyanúgy, mint a piarista atyákat, illetve a testvéregyházak helyi lelkészeit.
2015 és 2019 között óraadó és helyettes tanárként történelmet oktatott általános iskolában és szakközépiskolában. 2020-tól óraadó hittantanár egykori alma materében, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvodában.

2017 óta, megalakulásától kezdve részt vesz a magyaróvári karitászcsoport munkájában, elsősorban a kommunikációs tevékenységben, 2018-tól segíti a Magyaróvári Egyházközség honlapjának szerkesztését. 2018-ban és 2019-ben megszervezte a városi hittanversenyt alsós és felsős diákoknak. Ez az interaktív verseny 2020-ban a járványhelyzet miatt sajnos elmaradt. 2020 nyarától tagja volt a mosonmagyaróvári Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd Egyházközség Plébániai Tanácsadó Testületének.

Feleségével három gyermeket nevelnek, életükkel is példát adva Krisztus szeretetéről.

A díjazott munkája során közvetlen munkatársával, Molnár G. Tamással együtt tanúbizonyságát adta a keresztény hit iránti elköteleződéséről, gyakorló keresztény emberként munkájában folyamatosan törekszik hitünk értékeinek bemutatására.

Budapest, 2021. január 27.               

MKPK Titkársága

Fotó: Magyar Kurír