Pro Cultura Christiana-díjban részesült Dr. Sarbak Gábor

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana-díjat adományozott Dr. Sarbak Gábor irodalomtörténésznek, kodikológusnak. A kitüntetést a testület nevében a konferencia elnöke, Dr. Veres András győri megyéspüspök adta át április 27-én Budapesten. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Dr. Sarbak Gábor a keresztény kultúra továbbadásáért végzett.

Sarbak Gábor irodalomtörténész, kodikológus 1955. július 27-én Pécsett született.

1973-ban érettségizett a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban, majd ezt követően 1979-ben görög–latin szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

1978-ban a Mezey László által alapított Fragmenta codicum kutatócsoport (utóbb MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport) munkatársa lett, amelynek irányítását 2017 júliusában vette át az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetőjeként. A kutatócsoport a magyarországi világi és egyházi könyvtárakban őrzött kódexek és kódextöredékek feldolgozását és katalógusokban való közzétételét tartja fő feladatának.

Sarbak Gábor 1987-ben egyetemi doktori címet, 1994-ben kandidátusi és 2015-ben MTA doktori fokozatot szerzett.

1996-tól a Szent István Társulat elnöke lett, 2006-ban a pálos rend fölvette konfráterei sorába 2016-ban megválasztották a Szent István Akadémia másod-elnökének.

Egyháztörténészként kutatási témái: a középkori latin kódexek és kódextöredékek Magyarországon, valamint a paleográfia, de személyes tudományos érdeklődése elsősorban a pálos rend 1786 előtti irodalmi emlékeire, s ezeken keresztül a rendi életre, a rend történetére irányul. Kutató utakon járt: Bécsben, a Vatikáni Könyvtárban, Prágában, Münchenben, Częstochowában. A göttweigi bencés kolostor könyvtárában számos pálos eredetű kéziratot és ősnyomtatványt sikerült azonosítania, amelyeket a pálos rend feloszlatása előtt a közeli Ranna kolostorban őriztek.

1996-ban részt vett a Weingartenben tartott nemzetközi pálos konferencia tanulmánykötetének szerkesztésében. 2003-ban Hadnagy Bálint 1511-ben kiadott mirákulum-gyűjteményét fordította le magyarra és jelentette meg kritikai kiadásban latin szöveggel együtt, amely kötethez bevezető tanulmányt is írt.

2006-ban Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán megszervezte a VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferenciát, melynek anyagát a Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák című sorozatban jelentette meg.
Szerzőként vagy szerkesztőként több mint kétszáz publikáció fűződik nevéhez. Szerkesztője többek között az 1999 óta megjelenő Középkori keresztény írók című sorozatnak.

Tudományos kutatómunkája mellett oktatással is foglalkozott, az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén tanított, az Eötvös József Collegiumban középkori latin szövegolvasási gyakorlatot tartott, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Klasszika-filológia Intézetében középkori latin irodalomtörténetet adott elő 1997 és 1999 között.

Sarbak Gábor nem csak tudós, hanem tiszteletben álló családapa, nagyapa, akit kollégái és barátai is önzetlennek és segítőkésznek tartanak, aki mindenkinek örömmel segít akár szakmai kérdésekben, akár az élet más területein.

Budapest, 2022. április 27.