Ökumenikus imádság a békéért

Együtt imádkozott a három legnagyobb magyarországi keresztény egyház vezetője a békéért Budapesten, az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalának kápolnájában.

Dr. Veres András a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Balog Zoltán a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, és Dr. Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke imádságban kérte Isten segítségét, hogy a világon, de különösen Ukrajnában megteremtődjön a béke.

Dr. Veres András püspök ezekkel a szavakkal imádkozott: Urunk elutasítjuk azt a felfogást, amely korunk emberét évtizedeken keresztül vezette, s talán még ma is fogva tartja: “Ha békét akarsz, készülj a háborúra!” Mi teljes meggyőződéssel valljuk Szent VI. Pál pápával: Ha békét akarsz, dolgozz az igazságosságért! (…) Mostani imádságos együttlétünk alkalmával bizalommal kérünk, segíts és erősíts minket, hogy a Te irgalmas szereteted békéjét képviseljük a világban, és tudjunk úgy tanúságot tenni róla, hogy a Benned nem hívőket is meggyőzzük arról, hogy nincs más út, csak az Isten útja, hogy nem vezet semmi más a béke megteremtésére, mint a kölcsönös tisztelet, szeretet és irgalom.

Balog Zoltán püspök így imádkozott: Adj bátorságot nevén nevezni a bűnt, elítélni a gonoszt, szót emelni a szegényekért. Te a béke fejedelme vagy. Fogd le azok kezét, akik háborúznak! Ne engedd igazolni a háborút, az erőszakot vélt vagy valós sérelmekkel, nemzeti vagy egyházi érdekekkel. Állj a szenvedők, az áldozatok mellett, bármelyik oldalon áldozták fel őket! Urunk, irgalmazz nekünk, a nemzeteknek, a világnak!

Dr. Fabiny Tamás imádságában így könyörgött: Bocsásd meg azokat a bűnöket, amikor te követeid bármikor is igazolni próbálták a háborút, elfogadták az igazságtalanságot, teológiainak vélt érvekkel támogatták népek, nemzetek vagy közösségek üldöztetését. (…)

Add nekünk különböző felekezetű püspököknek és lelkészeknek az egység lelkét, hogy híveink között is a megértést képviseljük, és törekedjünk a te egyházadnak látható egységére.

A jelenlevők eszmét cseréltek a három egyházat érintő aktuális kihívásokról, megerősítették a testvéri párbeszéd fontosságát. A világban dúló háborús konfliktusok kapcsán hangsúlyozták: szent háború nincsen, csak a béke szent.