Közlemény

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, változatlan figyelemmel a járványügyi szakemberek véleményére és a COVID-19 járvány továbbra is intenzív harmadik hullámára, jelen rendelkezésünkkel visszavonásig megerősítjük korábbi, 521/2021. sz., március 5-ei rendelkezésünkben foglaltakat, amelyek ennél fogva a húsvéti ünnepek idején is érvényesek.

A húsvéti szertartások kizárólag az egyházmegyei rendelkezésekkel összhangban végezhetőek, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció tavaly kiadott dekrétumainak megfelelően, amelyek ebben az évben is érvényesek.

Oldalainkon folyamatos tájékoztatást adunk a tömegtájékoztatási eszközök segítségével követhető szertartásokról.

Segítő szeretettel figyeljünk egymásra, különösképpen veszélyeztetettebb embertársainkra. Az ünnepi időszakban imádságainkat ajánljuk fel a járvány érintettjeiért. A Feltámadt Krisztus örömét és békéjét kívánjuk a paptestvéreknek és minden kedves testvérünknek.


Budapest, 2021. március 26.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia