Elhunyt Večerin Slavko szabadkai püspök

Večerin
Slavko püspökVečerin Slavko püspök

A Szabadkai Egyházmegye tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy Večerin Slavko szabadkai püspök rövid és súlyos betegség után, 66 évesen, szentségekkel ellátva, papságának 40. és püspökségének 2. évében, 2022. augusztus 26-án, pénteken az esti órákban elhunyt a Nagybecskereki Egyházmegye Misericordia Idősek és ápolást igénylők otthonában, Nagykikindán.

A Szabadkai Egyházmegye Isten irgalmába ajánlja elhunyt főpásztorát, és minden hívőt arra buzdít, hogy imádkozzon a megboldogult szabadkai megyéspüspök lelke üdvösségéért.

Večerin Slavko temetésének időpontjáról a Szabadkai Egyházmegye időben tájékoztatja a nyilvánosságot.

Adjon az Úr örök nyugodalmat néki!

Večerin Slavko 1957. június 6-án született Szabadkán. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányai után a Szabadkai Egyházmegye növendékeként belépett a Zágrábi Érseki Szemináriumba, ott 1976 és 1983 között a Katolikus Teológiai Fakultáson végezte filozófiai és teológiai tanulmányait.

1983. augusztus 14-én szentelték pappá. Az első két szolgálati évét a zombori Szentháromság-plébánián töltötte káplánként, majd 1985-ban a bácsi Szent Pál-plébánia kormányzójává nevezték ki. 1991-ben áthelyezték Szabadkára, ahol a Paulinum Kisszeminárium lelkésze, valamint a Püspöki Hatóság levéltárosa volt. 1994-től és 2006-ig a Szabadkai Püspökség titkári feladatkörét látta el. Emellett 1998 és 2008 között a bajmoki Szent Péter és Pál-templom plébánosa volt, majd 2011-től 2016-ig a szabadkai Mária, az Egyház Anyja-templom plébánosa és egyben az ide tartozó Mária-kegyhely, Szentkút rektora. 2016 óta a zombori Szent Kereszt Felmagasztalása-templom plébánosa.

Általános helynökké 2005-ben nevezték ki. Két mandátumban a Tanácsosok Testületének tagja volt. 1999-től 2009-ig a Jugoszláv Püspöki Konferencia, majd a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia Liturgikus Bizottságának tagja volt.

A Boldogságos Szűz Máriáról elnevezett ákosmonostori apáti címmel 2004. február 15-én ruházták fel, a pápai prelátusi címmel pedig 2006. január 16-án.

Večerin Slavkot 2020. szeptember 8-án nevezték ki szabadkai megyéspüspöknek, és ugyanabban az évben november 14-én szentelték püspökké, amikor át is vette a Szabadkai Egyházmegye kormányzását.

Temetése 2022. szeptember 1-jén 18 órakor kezdődik a szabadkai székesegyházban.


Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye