Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából

Március 15. alkalmából és augusztus 20., az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából adományozott állami kitüntetéseket és kulturális díjakat adtak át. Kásler Miklós és Gulyás Gergely miniszterektől augusztus 18-án, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől augusztus 20-án vehettek át kitüntetéseket mások mellett egyházi és egyházi szolgálatban tevékenykedő személyek is..

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából odaítélt kitüntetéseket adott át a Miniszterelnökségnek otthont adó, egykori karmelita kolostor épületében augusztus 20-án.

A rendezvényen a március 15. alkalmából Áder János köztársasági elnök által adományozott elismeréseket adták át 35 kitüntetettnek. A március 15-ei átadóünnepség a koronavírus-járvány miatt maradt el.

Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta az Apor Vilmos Katolikus Főiskola érdekében végzett magas színvonalú oktatásszervezői és intézményvezetői munkája elismeréseként Libor Józsefné dr.-nak, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorának.

A köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta a Magyarország és a Szentszék közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként Depaula Flavio Silviónak, a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége korábbi titkárának;

a keresztény és egyetemes emberi értékek képviseletét, valamint a határokon átívelő keresztény kapcsolati háló megerősítését szolgáló munkája elismeréseként Dr. Galgóczy Gábor orvosnak, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége társelnökének, az egykori Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet nyugalmazott igazgató főorvosának;

a magyarság határokon átívelő összetartozásának, illetve a hitének megerősítése iránt elhivatott, több mint öt évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata elismeréseként Németh Lászlónak, a Győri Egyházmegye általános püspöki helynökének;

a magyar orgonaművészet jó hírnevét erősítő, több évtizedes egyházzenei szolgálata és oktatói tevékenysége, valamint a Kárpát-medencében található orgonák felkutatása terén elért eredményei elismeréseként dr. Sirák Péter orgonaművésznek, a diósdi Szent Anna Szeretetotthon intézményvezetőjének;

az evangéliumi értékeket példaadó módon közvetítő több évtizedes, sokoldalú szerzetesi és tanári szolgálata, valamint az embert önmaga megismerésén keresztül a belső összhangra vezető mentálhigiénés segítségnyújtás megszervezése elismeréseként dr. Varga Imre Kapisztrán ferences szerzetesnek, teológusnak, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium lelki igazgatóhelyettesének, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola főiskolai tanárának.

Áder János a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta a hátrányos helyzetű emberek, illetve a katasztrófahelyzetek károsultjainak támogatása érdekében végzett munkája, valamint közösségépítő szolgálata elismeréseként Árvai Ferencnek, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatójának, a Siroki Római Katolikus Plébánia plébánosának, a Caritas Junior alapítójának;

az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár, valamint számos magyarországi és külhoni plébánia liturgikus kegytárgyainak szakszerű restaurálása során végzett munkája elismeréseként Hunyadi László ötvösnek, restaurátornak;

a karmelita lelkiségen alapuló szolgálata, a kolostorba érkezők lelki felüdülését és élethelyzetének rendezését segítő tevékenysége elismeréseként Jeges Valéria Mirjam szerzetesnőnek, a Sarutlan Kármelita Nővérek Mindenszentekről nevezett magyarszéki kolostora alapító perjelnőjének;

több mint hét évtizedes szerzetesi szolgálata során a fiatalok, a mélyszegénységben élők és a határon túli magyarok lelki gondozása, valamint a domonkos nővérek munkálkodásának rendszerváltoztatás utáni újrakezdése érdekében végzett munkája elismeréseként Majoros Mária Ármella domonkos nővérnek;

a dél-alföldi régióban élő szegény sorsú és hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javítását szolgáló, közel három évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként Rigóné Kiss Évának, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dél-alföldi regionális ügyvezetőjének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportja alapítójának és vezetőjének;

a veszprémi teológus- és hitoktatóképzés területén végzett magas színvonalú munkája, valamint kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként Trosits András Miklósnak, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola főiskolai docensének;

kimagasló felkészültséggel és igényességgel végzett negyedszázados teológiatanári munkája, a papnövendékek szellemi és lelki felkészítése terén végzett lelkiismeretes tevékenysége, hiteles és példamutató lelkipásztori szolgálata elismeréseként dr. Válóczy Józsefnek, az Esztergomi Hittudományi Főiskola teológiatanárának, a Budafok-Felsővárosi Jézus Szíve Plébánia plébánosának.

Áder János köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta  a szocializmus évtizedeiben tanúsított helytállása, valamint az idős és beteg emberek támogatása érdekében végzett odaadó szolgálata elismeréseként Kontra Éva Sárának, a Magyarok Nagyasszonya Társaság első általános elöljárójának, az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthona volt intézményvezetőjének;

a magyar fiatalok és családok érdekében végzett szakmai, illetve közösségteremtő munkája elismeréseként dr. Török Péter családorvosnak, a Magyar Schönstatti Családmozgalom vezetősége tagjának, a Regnum Marianum közösségben a Domus Mariae Helyiregnum alapítójának, Mány község korábbi alpolgármesterének.

                                                                                     *

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Fekete Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából az idén elmaradt művészeti díjakat adta át augusztus 18-án a Pesti Vigadóban.

Kiemelkedő színvonalú irodalmi – költői, írói, irodalomtörténészi – tevékenysége elismeréseként József Attila-díjat vehetett át mások mellett: Thimár Attila irodalomtörténész, a Kortárs folyóirat főszerkesztője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense.

Kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként Táncsics Mihály-díjat kapott mások mellett Pécsi Krisztina újságíró, a Magyar Katolikus Rádió felelős szerkesztője.
        
                                                                                      *

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend középkereszt kitüntetést adott át augusztus 18-án.

A keresztény kultúra és az európai identitás fennmaradása iránt elkötelezett tudományos pályája, valamint a társadalmi változások kutatásában elért, nemzetközileg is számon tartott, kiemelkedő eredményei elismeréseként dr. Rezsőházy Rudolf szociológusnak, történésznek, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának, a Belga Királyi Akadémia tagjának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem díszdoktorának, a Leuveni Katolikus Egyetem professor emeritusának.

Dr. Rezsőházy Rudolf professzor úr elhunyt. Halála előtt még örömmel értesült a részére adományozott kitüntetésről. A kitüntetését családja képviseletében felesége, dr. Meleg Csilla vette át.

Magyar Kurír