Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes március 15., az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 176. évfordulója alkalmából állami kitüntetéseket adott át Budapesten, a Karmelita kolostor épületében március 14-én.

Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából

A miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adta át mások mellett

Berhidai Piusz ferences szerzetesnek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnökének nagy elhivatottsággal végzett oktatói, nevelői és lelkipásztori szolgálata, a régi magyar irodalom kutatásában elért eredményei, valamint ferences források, különösen Szent Bonaventura Legenda Maiorjának magyar nyelvre fordítása érdekében végzett értékes munkája elismeréseként;

Derdák Éva festőrestaurátor művésznek hazánk középkori, új- és legújabb kori freskóinak, falképeinek és festményeinek feltárásában, illetve restaurálásában vállalt szerepe elismeréseként;

Horváthné Hatos Éva nyugalmazott szakmérnöknek, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége csornai csoportja elnökének, az országos elnökség tagjának értékes közösségépítő munkája és a fiatal tehetségek kibontakoztatását szolgáló tevékenysége elismeréseként;

Kemenes Gábornak, a Nagykovácsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia plébánosának példaértékű lelkipásztori munkája, sokak lelki megújulását szolgáló zarándoklatok szervezőjeként végzett, magyarságtudatot erősítő kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

Kertész Péter pápai káplánnak, kanonoknak, a Csepel-Belvárosi Kisboldogasszony Plébánia esperes-plébánosának több mint négy évtizedes lelkipásztori szolgálata, az elesetteket és a szegényeket felkaroló karitatív és odaadó közösségépítő tevékenysége elismeréseként;

Krupláné Nagy Ágnes nyugalmazott óvodapedagógusnak, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége keszthelyi csoportja volt elnökének, a Füvészkerti-Tündérkert Alapítvány volt elnökének több évtizedes óvodapedagógusi tevékenysége, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége keszthelyi csoportjában végzett kimagasló közösségépítő és szociális munkája, valamint a határon túli magyarság megmaradását szolgáló erőfeszítései elismeréseként;

Pallos Andrásnak, a Magyar Máltai Lovagok Alapítványa kuratóriumi elnökének az elesettek és a rászorulók érdekében végzett önzetlen, karitatív munkája elismeréseként;

Piazza-Georgi Barbarának, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjének a szegények, az elesettek és a rászorulók érdekében különös érzékenységgel és odaadással végzett önzetlen, karitatív tevékenysége elismeréseként;

Dr. Soós Viktor Attila egyháztörténésznek, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Történettudományi Intézete oktatójának a 20. századi magyar történelem és egyháztörténet területén végzett kiemelkedő kutatói-oktatói munkája elismeréseként;

Dr. Suhajda János háziorvosnak, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége keceli csoportja elnökének magas színvonalon végzett, több évtizedes háziorvosi tevékenysége, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége keceli csoportjában és országos elnökségében vállalt közösségépítő szerepe elismeréseként.


Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta mások mellett

Gelencsér Lászlónak, a budapesti Piarista Gimnázium tanárának a teremtett világ mélyebb megismerésére ösztönző, több évtizede elhivatottan végzett pedagógusi munkája elismeréseként;

Miklós János nyugalmazott plébánosnak, a Nagykátai Római Katolikus Egyházközség kisegítő lelkipásztorának közel hat évtizedes, a keresztény közösségek erősítésében és a hátrányos helyzetűek felkarolásában egyaránt példaadó lelkipásztori szolgálata, az egyházi közoktatás szervezésében vállalt szerepe elismeréseként;

Tőkés Mária Tündének, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanárának, a Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Scholája kórusvezető karnagyának, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképzési Tanszéke oktatójának a gregorián zenei kultúrát hitelesen művelő és továbbadó zenepedagógusi munkája, önzetlen közösségszervezői tevékenysége elismeréseként;

Winkler Zsoltnak, a csornai Jézus Szíve-templom plébánosának, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola püspöki biztosának nagy elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata és odaadó közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át mások mellett Gelley Anna Melindának, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat önkéntes programszervezőjének, korábbi irodavezetőjének a Szentírás széles körű megismertetését számos képzés megszervezése mellett a bibliai történetek bemutatását segítő figurák készítésével, illetve használati módszertanának kidolgozásával szolgáló munkája elismeréseként.

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár állami elismeréseket adott át március 15-e alkalmából a Pesti Vigadóban március 14-én, csütörtökön.

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült mások mellett Kalóné Szűcs Erzsébet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatója.

Fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír