Beiktatták Német Lászlót, Belgrád új érsekét

2022. december 10-én a belgrádi Boldogságos Szűz Mária mennybevétele-székesegyházban iktatták be Német Lászlót a szerb főváros érseki székébe.

A székesegyház zsúfolásig megtelt a szentmise kezdetére. A szertartáson részt vett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Porfirije szerb pátriárka is.

Az ünnepi szentmisén hivatalosan is felolvasták azt a pápai bullát, amelyben Ferenc pápa a Belgrádi főegyházmegye érsek-metropolitájává nevezte ki Német László 

Német László érsek elődje Stanislav Hočevar szlovén származású szerzetes volt ezen a poszton, aki több mint 20 évig vezette a Belgrádi főegyházmegyét.

A beiktatáson Német László így fogalmazott: „A Szentháromságos egy Isten teremtett mindent és mindannyian Isten felé tartunk. Együtt vagyunk az úton. Ezért szeretnék békében együttműködni minden vallásos emberrel országunkban. Különösképpen gondolok itt a szerb ortodox egyházra, hiszen ő a mi nagyobb testvérünk itt ezen a vidéken. De épp így gondolok minden történelmi egyházra és vallási közösségre és a velük való békés együtt haladásra az Isten országa felé vezető úton.”

Őszentsége Ferenc pápa 2022. november 5-én nevezte ki Excellenciás és Főtisztelendő Német László atyát, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnökét, a nagybecskereki püspököt Belgrád metropolita érsekévé.

Német László 1956. szeptember 7-én született Hódságon (Odžaci, Szabadkai Egyházmegye) a mai Szerbiában. Szabadkán a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium növendékeként (1971–1975) érettségizett, majd 1977-ben belépett az Isteni Ige Társaságába (Societas Verbi Divini), azaz a verbita missziós szerzetesrendbe. Felsőfokú szerzetesi, filozófiai, teológiai tanulmányait Pienieznóban (Lengyelország) végezte. 1982. szeptember 8-án tett szerzetesi örökfogadalmat Pienieznóban, majd 1983. május 1-jén szentelték pappá Hódságon.
1983–1985: Jugoszláviában működött,
1985–1987: Rómában folytatott tanulmányokat,
1987–1990: egyetemi lelkész a Fülöp-szigeteken,
1993-tól a lengyelországi rendi főiskolán tanított, majd
1994: dogmatikai doktorátust szerzett a római Pápai Gergely Egyetemen,
1994–2000: dogmatika tanár Ausztriában, a mödlingi rendi Filozófiai-teológiai Főiskolán,
2000–2004: a Szentszék nemzetközi szervezetek mellett működő bécsi állandó képviseletén teljesített szolgálatot,
2004–2007: a verbita rend magyarországi tartományfőnöke.
2006. augusztus 1-től 2008. július 1-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára. Emellett 1996-tól tanított Zágrábban, a Jezsuita Filozófiai Karon, valamint 2002-től a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fundamentális Tanszékén tartott missziológiai kurzusokat.
2008. április 23-án XVI. Benedek pápa nagybecskereki megyéspüspökké nevezte ki. 2008. július 5-én szentelték püspökké a nagybecskereki székesegyházban.
2016-tól a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke. Második elnöki ciklusát 2021-ben kezdte meg.
Ferenc pápa 2022. november 5-én a nagybecskereki püspöki székből áthelyezve őt belgrádi metropolita érsekké nevezte ki.
Német László kinevezett érsek úr több könyv és tanulmány szerzője.

Fotó: Pannon RTV és MKPK