Az MKPK Titkárságának közleménye

A sajtóban megjelent hírek pontosítása és téves értelmezések elkerülése érdekében fontosnak tartjuk jelezni, hogy miután Dr. Vadai Ágnes frakcióvezető-helyettes asszony (DK) 2021. június 16-án sajtótájékoztatót tartott a budapesti Szent István-bazilika előtt, az ott elhangzottakkal kapcsolatban június 21-én levélben kereste meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát. Megkeresésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június 22-i válaszában, amelyet a testület titkára jegyez, a következőkre hívta fel a figyelmet:

Magyarország Alaptörvénye és a vonatkozó jogszabályok értelmében minden egyházi személyre, illetve egyházi intézményben dolgozóra ugyanazok a büntetőjogi szabályok vonatkoznak, mint mindenki másra. A törvényjavaslat e rendelkezésekkel ellentétesnek tűnik (pl. Magyarország Alaptörvénye XV. cikk: A törvény előtt mindenki egyenlő; T) cikk: Jogszabály nem lehet ellentétes az alaptörvénnyel). 

Frakcióvezető-helyettes asszony levelében felhívta a figyelmet Ferenc pápa vonatkozó rendelkezéseire is. Udvarias válaszában az MKPK titkára biztosította frakcióvezető-helyettes asszonyt, hogy a pápa ezen rendelkezéseit a Konferencia ismeri és magára nézve kötelezőnek tartja, beleértve a gyónás szentségére vonatkozó titoktartást is, amely Ferenc pápa szerint sem képezi vita tárgyát. Az MKPK gyermekvédelmi intézkedéseiről, így többek között egyetemi szintű, akkreditált gyermek- és ifjúságvédelmi képzéseiről több évre visszamenőleg tájékozódhat frakcióvezető-helyettes asszony oldalainkon (pl. katolikus.hu, btk.ppke.hu).

A fentiek alapján az általa kért konzultációt a Konferencia nem tartja indokoltnak.

Egyebekben a most történtek kapcsán kénytelenek vagyunk szót emelni a más vallásoktól és foglalkozási csoportoktól eltérő bánásmódra irányuló diszkrimináció ellen. Ahogyan az MKPK június 2-án kiadott közleményében is említette, nem szolgálja az áldozatok és a társadalom érdekeit, ha egyéni és családi tragédiákat hangulatkeltő szalagcímekben, illetve egész közösségek, egyházi és világi hivatások megbélyegzésére, lejáratására - rövidtávú politikai haszon érdekében - használnak fel. Ez különös tiszteletlenség az érintettek iránt.

az MKPK Titkársága


Budapest, 2021. június 25.