Az MKPK küldöttsége Szlovéniába látogatott

Veres András a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Udvardy György veszprémi érsek, Székely János szombathelyi püspök, Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök és Tóth Tamás, az MKPK titkára is részt vett a szlovéniai Belatincben tartott szlovén-horvát-magyar liturgikus találkozón. Az eseményen jelen volt még többek között Jean-Marie Speich érsek, Szlovénia apostoli nunciusa, Andrej Saje novo mesto-i megyéspüspök, a Szlovén Püspöki Konferencia elnöke, valamint Egidije Živkovič kismartoni püspök is.

Veres András győri megyéspüspökkel Szent László ereklyéje is megérkezett a barokk Bánffy-Zichy-várkastély kertjébe. A helyi Szent László-templom szomszédságában több ezer magyar, horvát és szlovén hívő vett részt a szabadtéri oltár előtt tartott szentmisén. A hagyományos, közel harminc évre visszatekintő találkozóra első ízben jöttek magyarországi zarándokok.

Együtt a hit és béke útján – a három nemzet találkozójának mottója a Ferenc pápa által meghirdetett szinódusi folyamathoz kapcsolódik. Arról üzen a világnak, hogy jó szomszédként, barátként kívánunk élni az Egyház nagy családjában.

A szentmise szónoka Bože Radoš varasdi megyéspüspök volt. Szentbeszédét Rezonja Franc olvasta fel magyar fordításban. Elmélkedését Szűz Mária, a Rózsafüzér Királynője ünnepéhez kapcsolta, akit „mindhárom nemzet anyjaként tisztel”.

Veres András záróbeszédében a zsoltárost idézte: „Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek!” – és azt fogalmazta meg, itt, Belatincben ma mi is megtapasztalhattuk, milyen öröm, ha különböző nemzetek tagjaiként együtt ünnepelhetünk ettől a „testvérháborútól, politikai és kulturális harcoktól hangos világban itt, Európa közepén”. Krisztusban egyenlők és testvérek lettünk, különbségtétel nélkül. Az MKPK elnöke rámutatott: "Nem szabad elfelednünk, hogy a megosztottság ellentétes Jézus tanításával. Ezért nekünk, keresztények nem szabad engedni semmiféle ezzel ellentétes, gonosz ármánykodásnak. Egyedül a kölcsönös tiszteletnek, elfogadásnak és szeretetnek lehet létjogosultsága Krisztus követőinek közösségében. Sőt, még ennél is tovább kell mennünk. A krisztusi szeretet nyitott és elfogadó a nem keresztények iránt, sőt, még a velünk ellenségesen viselkedők irányába is. Az itt jelen lévő három nemzet gyermekeit összeköti a közös történelmi múlt, a krisztusi evangéliumot hősiesen megélt szentek egész sokasága, köztük Szent László, aki nemcsak nagyszerű uralkodó volt, hanem apostoli királyként az Egyház megerősítésén is sokat fáradozott.
Veres András köszönetet mondott Peter Štumpf muraszombati megyéspüspöknek, hogy meghívására együtt ünnepelhetett a három nemzet. „Isten áldása kísérje család- és nemzetépítő munkánkat!"

Belatincben, a Szent László király tiszteletére szentelt plébániatemplom 1742-ben épült barokk stílusban. 1890 és 1894 között neobarokk stílusban építették át, ekkor kapta meglehetősen szokatlan külső formáját. Nagy tiszteletnek örvend a településen, de az egész egyházmegyében is Szent László, aki magyar királyként megalapította a Zágrábi Egyházmegyét, amely közel 700 évig magába foglalta a Muravidék egy részét.