A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi katolikus közösségszervező pályázatot hirdet

Az MKPK pályázati felhívása
a magyar katolikus diaszpórában (EU, Észak- és  Dél Amerika) szolgálatot teljesítő katolikus közösségszervező ösztöndíjas vagy szerződéses munkatárs pozíciókra


A Program célja, hogy megerősödjön a diaszpóra magyar katolikus közösségeinek kapcsolatrendszere egymás, illetve a Magyar Katolikus Egyház irányába, olyan szakmailag kiváló, katolikus közösségszervezői gyakorlattal rendelkező, a vallás-erkölcsi nevelés iránt elkötelezett szakemberek (pl.: állandó diakónusok, kántorok, hitoktatók, közösségszervezők) bevonása által, akik elvégzett munkájuknak vagy tanulmányaiknak köszönhetően már tapasztalatot szereztek és ezek mentén képesek a diaszpóra katolikus magyarságát segíteni.

Ennek érdekében az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata a magyar katolikus közösségek segítése, támogatása iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységben jártas személyek pályázatait várja 12-24 hónapos időtartamra.

A Pályázat benyújtására és a programban való részvételre az jogosult, aki

a)    a pályázat benyújtásának időpontjában
aa) az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítése esetén a szerződés létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be, de diplomája a jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra, és munkaviszonyban nem áll,
ab) munkajogviszony létesítése esetén a huszadik életévét már betöltötte,
b)    büntetlen előéletű,
c)    magyar állampolgár,
d)    felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (legalább abszolutórium),
e)    egyházi, közösségszervező és kulturális tevékenységekben aktívan vesz részt,
f)    magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik,

A pályázatokat folyamatosan várjuk.

A Program ismertetője innen érhető el, a pályázati adatlap pedig itt tölthető le.
További tájékoztatásért érdeklődni a e-mail címen lehetséges.

A pályázattal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót itt olvasható.