Szervita Rend, Servi Mariae, pápai jogú férfi szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: Szűz Mária tiszteletének terjesztése, - szentélyeinek gondozása, - a harmadik világban a missziók ügyének ápolása, lelkigyakorlatok vezetése, (kontemplatív,) lelkipásztorkodás. 

Bemutatkozás

A Szervita (Mária szolgái) rendet hét firenzei nemes ifjú szervezte meg 1233 augusztus 15-én, mint az ott működő Mária Társulat tagjai. 1240-ben közösen elvonultak Firenze melletti Szenárió hegyre, ahol közösségben élve megalapították a Rendet. XI. Benedek pápa 1304-ben jóváhagyta a Rend megalapítását.

Magyarországi megtelepedés 1697. Aktivitás 1950 előtt: lelkipásztorkodás, kegyhelyek gondozása, ifjúság nevelése, lelkigyakorlatok vezetése. Jelenleg 3 nyugdíjas tagja van, 2 aktív pap, 3 növendék.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi). A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:

Reverendissimo Gottfried M. Wolff Priore Generale dei Servi di Maria
Cím: Piazza S. Marcelo, 5; I-00187 Roma; Olaszország
Tel.: 0039+(6)699-301; fax: 0039+(6)679-2131

A közösség magyar központja:

Cím: 1052 Budapest, Szervita tér 6.

További bővebb információ a rend honlapjáról: www.szervita.hu