Societas Religiosarum Sanctissimi Cordis Jesu – Sacré Coeur, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A Rend hivatása: nevelés, pasztoráció, felnőttképzés.

Bemutatkozás

A Jézus Szent Szíve dicsőségéért a leánynevelés apostoli szolgálatát végző pápai jogú kongregációt Barat Szent Magdolna Zsófia alapította 1800. november 21-én, Párizsban. Az első iskolát Amiens-ben nyitották meg 1801-ben, ezt követte hamarosan Grenoble és Poitiers. 1818-ban Philippine Duchesne nővér vezetésével Észak-Amerikába indult az első missziós csoport. Az alapító halálakor (1865) a kongregáció 3500 nővére élt 89 házban. Barat Magdolna Zsófiát az Egyház 1925. május 25-én avatta szentté. A szent alapító mellett a Társaság 1988 óta a szentek sorában tiszteli a Sacré Coeur amerikai úttörőjét, Philippine Duchesne nővért, a Társaság első misszionáriusát (1769-1852, Missouri).

A Sacré Coeur nővérek lelkiségében központi helyet foglal el Jézus megsebzett Szíve, mely szeretetből mindent odaadott. "Az Egyház küld minket, hogy továbbadjuk Jézus Szívének szeretetét. Őbenne van a személyiség növekedésének forrása és az emberek közötti kiengesztelődés útja. Ezt hisszük és ezt akarjuk hirdetni." (Szabályzat, 10§) A rend Szent Ignác-i lelkiségű szabályzatának első jóváhagyása 1826-ban majd a CIC szellemében megújított szöveget a Szentszék 1922-ben ismerte el. Az 1982-es rendi Káptalan fogalmazta meg az új Szabályzat szövegét, mely 1987-ben nyert Szentszéki jóváhagyást. 

Jelenleg 5 kontinens 41 országában több, mint 2000 Sacré Coeur nővér él és tevékenykedik. Az Egyház küldetésében a nevelés szolgálatával veszünk részt. Egyetemeken, közép- és elemi iskolákban, illetve az élet más területein különösen nőkkel és fiatalokkal foglalkozunk.

A Szent Szív Társaság 1883-ban érkezett Magyarországra, ekkor nyílt meg első iskolánk, a Philippineum Budapesten, majd 1917-ben a Mikszáth Kálmán téren (Budapest) került sor a második iskolánk - a Sophianum - alapítására. Mindkét intézményünk fiatal lányok több generációját és azok családjait szolgálták egészen a második világháború utánig, a szerzetesrendek feloszlatásáig.

Magyar nővérek többsége Ausztriában folytattatta szerzetesi életét, ahonnan 1989-ben néhányan visszatértek Magyarországra, és 1991-ben magyarországi hívatásokkal indult újra a Társaság élete. Jelenleg Budapesten két közösség működik.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A Rend államilag is bejegyzett jogi személy.

A Rend nemzetközi központja:
Societá del Sacro Cuore di Gesu, Casa Generalizia
Általános Főnöknő:  Barbara Dawson RSCJ
Cím: Via Tarquinio Vipera 16,; I-00152 Roma; Olaszország
Tel.: 0039+(6)5823-0332; fax: 0039+(6)5820-3896
a rend 3 nyelvű (angol, francia, spanyol) honlapja:
https://rscjinternational.org/
a rend magyar honlapja:
http://szentszivtarsasag.hu/

A rend magyarországi képviselője:
Szentistványi Annamária Rita  RSCJ
Cím: 1121 Budapest, Mese u. 11-13.

A Rend magyarországi közösségei:     
1. Zugligeti közösség
Piertzak Mariola RSCJ házfőnöknő
Cím: 1121 Bp, Zugligeti út 87.  
Tel/Fax: +36 (1) 274-2097  
e-mail:
    
2. Mese utcai közösség    
Szentistványi Annamária Rita RSCJ házfőnöknő  
Cím: 1121 Budapest, Mese u. 11-13.
Tel.: +36 (1) 200-1873  
Fax: +36 (1) 200-1872; +36 (1) 398-0311
e-mail: