Keresztes Nővérek, Sororum Caritatis a Sancta Cruce, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: az irgalmas szeretet gyakorlásának minden területe. 

Bemutatkozás

Keresztes Nővérek honlapja

A kongregációt P. Theodosius Florentini kapucinus testvér és Maria Theresia Scherer alapította a 19. század második felében. A rend anyaháza Svájcban, a Vierwaldstätti tó melletti Ingenbohlban található. A társulat a végleges jóváhagyást XIII. Leó pápától 1894-ben kapta meg. Egyházjogi státusza: pápai jogú intézmény. A Keresztes Nővérek életrendje Assisi Szent Ferenc Szabályozott Harmadrendjének Regulájára épül. A rend eszménye az Evangélium szelleme. Célkitűzése az emberi ínség enyhítése, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlása. Tevékenységi körének középpontjában az ember áll. 

A Keresztes Nővérek Európában 12 országban (Svájcban, Német-, Olasz-, Cseh-, Orosz- és Horvátországban, Szlovákiában, Romániában, Szlovéniában és Ausztriában, Magyarországon), más földrészeken: Indiában, Taiwanon, Ugandában, Brazíliában és az USA-ban vannak jelen. Az ezredfordulón a kongregáció létszáma 452 rendházban összesen 4676 nővér. A történelmi Magyarország területére 1865-ben érkeztek az első nővérek, és Aranyosmaróton (ma Szlovákia, Zlaté Moravce) telepedtek le. Egymás után létesültek a Keresztes Nővérek szerzetesházai, ahol  óvodákat vezettek és iskolákban tanítottak, továbbá kórházakban, szegényházakban, árvaházakban vállaltak munkát. 1913-ban megalakult a magyar tartomány, zsámbéki székhellyel. Az 1950-es feloszlatáskor 466 nővér tartozott a tartományhoz.  Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény. A közösség jogi személy. 

A közösség nemzetközi központja:

Marie-Marthe Schönenberger általános rendfőnöknő
Cím: CH-6440 Brunnen-Ingenbohl; Svájc
Klosterstrasse 10
Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz
Institut Ingenbohl
Tel.: 0041+043-342-000; fax: 0041+043-342-266
Honlap: https://www.scsc-ingenbohl.org/ 

A közösség magyar központja:

Car Petra Irmtrud tartományi elöljáró  SCSC  
Légrádi Gabriella magyar régió elöljáró SCSC
Cím: 1122-Budapest, Városmajor u. 24.
Tel.: +36 (30) 354-0783
E-mail:

Honlap:
https://www.keresztesnoverek.hu/