Congregatio Sororum Sancta Elisabeth, női szerzetesrend

A közösség hitvallása

Bemutatkozás

"Nagyobb szeretete senkinek nincs, mint aki életét adja felebarátaiért." Jn 15,14

A szerzetes élete ennek nagy szeretetnek a jele és megvalósítása, egy Istentől szíven talált, elragadott ember szeretetből, elkötelezetten odaadott élete a mennyország jele e világban.

A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációját négy fiatal nő alapította 1842. szeptember 27-én a sziléziai Nysában:
Clara Wolff (1805-1853)
Mathilde Merkert (1813-1846)
Boldog Maria Merkert (1817-1872)
Francesca Werner (1817-1885) 

A rend karizmája

A nővérek a kezdetektől az irgalmas szeretet lelkületével szolgálták otthonaikban a szegényeket, a betegeket és az elhagyatottakat. Mindig oda mentek, ahol a legnagyobb volt a szükség, a nélkülözés. Életüket szentelték a rászorultak ápolásának a kórházakban, idősek otthonában és a testi fogyatékosok számára létrehozott intézetekben. Részt vesznek testi és szellemi fogyatékosok, valamint a pszichésen sérült gyermekek számára létrehozott otthonokban folyó munkában, továbbá a vallásos nevelésében, különösen a gyermekek és a fiatalok nevelésében. Szegénykonyhákat tartanak fenn. Foglalkoznak rákos betegekkel, csonka családok gyermekeivel, hajléktalanokkal, menekültekkel, AIDS betegekkel, kábítószerfüggőkkel és elítéltekkel.

A Kongregáció lelkiségét meghatározza: a Jézus Szentséges Szívének történő odaszentelődés; a szeretet Szűz Mária iránt, amelyet azzal is kifejeznek, hogy Mária látogatásának ünnepén (júl. 2.) a Kongregáció összes nővére megújítja szerzetesi fogadalmát; Szent Erzsébet példája; a rend történetének eddigi tapasztalatai; Boldog Mária Lujza alapító és első általános elöljáró példája. A szerzetesi életbe történő bevezetés négy lépésből áll: jelentkezés (aspirálás), jelöltidő (posztulátus), újoncidő (noviciátus), és egyszerű fogadalmas fiatal nővér (junior). Az ötéves juniorátust zárja le az örökfogadalom, amely által a nővérek életre szólóan Istennek szentelik magukat.

A Kongregáció tartományokra (provincia) és régiókra tagozódik. Az öt lengyelországi provincián kívül egy-egy provincia található még Németországban, Olaszországban és Norvégiában; valamint három régió: Brazília, Oroszország és Svédország. A Szent Erzsébet Nővérek a következő országokban vannak jelen apostoli szeretetszolgálatukkal: Brazíliában, Bolíviában, Dániában, Németországban, Grúziában, Olaszországban, Izraelben, Kazahsztánban, Litvániában, Norvégiában, Paraguayban, Lengyelországban, Oroszországban, Svédországban, Csehországban és Ukrajnában, 2011-ben pedig visszatértek Magyarországra és lett egy új alapítás Tanzániában. Mint egy 1500 nővér tartozik a közösséghez világszerte. A Szent Erzsébet Apostoli Közösség tagjaiként a nővérek rendjéhez világi hívek is tartozhatnak, és részt vehetnek a Kongregáció karizmatikus és lelki életében.

A rend római központja:

Suore di S. Elisabetta Via Nomentana 140
00162 Roma / Italia 
Email: 

Web: www.siostryelzbietanki.com 

Szent Erzsébet Kolostor - Sárospatak

Magyarországon a rend tagjai a XX. Század folyamán, néhány évtizeden át a budapesti lengyel plébánián dolgoztak. Egy idős nővér - Adelheid - él Drezdában, aki Magyarországról származik, de Németországban lépett be a közösségbe.
A nővérek 2011. májusában érkeztek példaképük és pártfogójuk Árpád-házi Szent Erzsébet szülővárosába Sárospatakra, hogy letelepedve jel legyenek, és Szent Erzsébet példájával szolgáljanak. Szent Erzsébet és Boldog Mária közbenjárására, a Gondviselő Isten adja meg a meghívás és a küldetés kegyelmét a szerzetesi életre sok fiatal magyar nőnek a Kárpát-medencében, hogy újra legyenek Szent Erzsébet nővérek magyarságból. A kolostorban jelenleg négy nővér él: Kanizja nővér (házfőnök), Ágnes, Zsuzsanna és Malwina nővérek, valamint egy jelölt is tartozik a közösséghez.

Magyarországi cím:

Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja
3950 Sárospatak
Szent Erzsébet u. 15.
Honlap:
erzsebetnoverek.communio.hu