Communauté des Béatitudes, egyházmegyei jogú női krisztushívők hivatalos társulása

A közösség hitvallása


Bemutatkozás

Jogi státusz alakulása:

A Nyolc Boldogság Közösséget két házaspár alapította 1973-ban, Franciaországban „Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány Közösség” néven. A Közösség első egyházi elismerését Albi érsekétől, Mgr Coffytól kapta, aki 1979-ben Jámbor Társulássá nyilvánította azt. 
1991-ben a Közösség úgy döntött, hogy a „Nyolc Boldogság Közösség” nevet veszi fel. Néhány hónappal később Mgr Meindre, Albi érseke jóváhagyta a Nyolc Boldogság Közösség szabályzatát, egyházmegyei jogú Krisztushívők Magántársulásává nyilvánítva a Közösséget. 
2002. december 8-án a Laikusok Pápai Tanácsa öt évre jóváhagyta a Nyolc Boldogság Közösség Szabályzatát, majd meghosszabbította azt, a Közösség jelenlegi Szabályzatának jóváhagyásáig. 
2011. június 29-én Mgr Le Gall, Toulouse érseke jóváhagyta a Nyolc Boldogság Közösség Szabályzatát, a Társult Laikusok Szabályzatával együtt, így a Közösség Egyházmegyei jogú Krisztushívők Hivatalos Társulásaként alakult újjá, azzal a céllal, hogy a Megszentelt Élet Új Lelki Családjává váljon.

Szervezeti felépítés:

1. A Férfi Szerzetesi Ág Tagjaiból, akik között vannak papok, diakónusok is.
2. A Nõi Szerzetesi Ág tagjaiból.
3. A Laikus Ág tagjaiból, akik házasok, vagy egyedülállók.

A Közösséget a megszentelt életű tagok közül választott Elnök vezeti, ugyanakkor minden Ágnak saját elöljárója van.

A Közösség nemzetközi, jelen van az öt kontinensen, Magyarországon 1988-ban telepedett le.

Alapító karizma, célok:

A pünkösdi tapasztalat és az eszkatológikus dimenzió kezdettől a Közösség alapító karizmájának központját képezi. Ez a karizma a Lélekben való élet és az életállapotok kommuniója változatos formáiban nyilvánul meg, a belőlük fakadó apostoli kisugárzással.
A Közösség tagjainak hivatása, hogy a Nyolc Boldogság útján járva válaszoljanak az egyetemes életszentségre való hívásra. Ahhoz, hogy az eljövendő élet öröméről és reményéről tanúskodjanak, a tagok törekszenek rá, hogy életüket átjárja a Nyolc Boldogság lelkülete.
Közösség apostoli és missziós tevékenységével aktívan részt kíván venni az új evangelizációban, az irgalmasság cselekedetei és az Ige hirdetése által.

Lelkiség elemei:

- Istennel egyesült élet, a keleti kereszténység iskolája és a Kármel tanítása szerint,
- rendszeres szentségi élet,
- a liturgia ünneplése, dicsõítõ imádság és a karizmák gyakorlása,
- máriás lelkiség, merítve Monfort-i Grignon Szent Lajos tanításából,
- az elsõ szövetség népért – Izrael népért – végzett imádság,
- közbenjárás a keresztények egységért

További információk a közösség honlapján:www.nyolcboldogsag.hu