Irgalmasrend, Hospitaller Order of Saint John of God, pápai jogú férfi szerzetesrend

A közösség hitvallása

Az Istennek szentelt élet elsőrangú feladata, hogy láthatóvá tegye a csodákat, melyeket Isten a meghívott emberek törékeny természetében művel. (Vita consacrata)

Bemutatkozás

A Betegápoló Irgalmasrend küldetése
Istenes Szent János (1495. március 8. - 1550. március 8.) kórházi rendje a betegápolás különleges fogadalmával (Hospitalitas) szolgálja a szegényeket és betegeket. Így követi a szenvedő és irgalmas Krisztus példáját, aki megkülönböztetett szeretettel volt a betegek iránt, s így halad szent Rendalapítójának nyomdokain, aki az Urat "e világon mindenek fölött" szerette.
    Istenes Szent János ébresztgette az emberek lelkiismeretét, s új úton járt a szegények és a társadalomból kiszorított embercsoportok megmentésében. Felismerése különösen a gonosz szellemektől megszállottnak tartott elmebetegek - akiket folyamatosan brutálisan vertek - ápolásában volt forradalmian új. Ő semmit sem tudott azokról a mai gyógyszeres kezelési módokról, amelyek a lelki zavarok mélyebb okait ugyan képtelenek elérni, de azt pontosan tudta, hogy a lelki beteg emberek szorulnak a legnagyobb mértékben szeretetre. Granadai ispotályának főbejáratánál a következő feliratot függesztette ki: „A szív parancsoljon!”  Ez a felirat Istenes János tevékenységének forrását mutatta meg, s azt jelenti, hogy benne a szeretet jutott érvényre, ami nagy hatalom, és ellenállhatatlan erő. A szív személyiségünk legbelsőbb magja, ami érzelmi erőt, érzékeny lelkületet, melegséget és intuitív felismerést nyújt.
Istenes János munkásságának alapját jelenti az, hogy meghallotta a szív hangját, amely hangot az értelem nem képes felfogni. Követőiként feladatunk a ránkbízottakat a befogadottság élményével és a védettség érzésével megajándékozni. Példája nyomán arra a titokra figyelünk, amely a Betegápoló Irgalmasrend gyógyító kultúráját létrehozta: az Igére, a Biblia tanítására és a Kereszt tudományára. Jól tudjuk: egy kultúra addig él, míg kapcsolatban van azzal a titokkal, ami létrehozta.
Karizmánk a hospitalitás, vagyis befogadó szeretet, melynek gazdag tartalma jelenti a segítséget kereső emberekhez történő odafordulást, fenntartások és feltétel nélkül, hogy a jó valóban kifejthesse hatását. Ennek magas szakmai színvonalon kell megtörténnie, amit Istenes Szent János emberképének megfelelően kiegészít az emberséges magatartás és a rászorulók lelki igényével való törődés.

Meghívás a rendünkbe
Reményteli szívvel hívjuk a Betegápoló Irgalmasrend szerzetesi közösségébe azokat a 18-35 év közötti ifjakat, akik a betegek ápolásában vélik megtalálni életük értelmét. Az irgalmasrendi testvérek egyik jelmondatával várunk benneteket:

"Kapunk tárva, a szívünk még inkább"

Hitünk szerint a legkiszolgáltatottabb emberek, a betegek szolgálatára Isten hív és küld bennünket. Küldetésünk egyedüliségét a karizmánk, a HOSPITALITÁS (befogadó szeretet) fejezi ki. Közösségünk tagjai, alkalmasság esetén, a következő területeken készülhetnek fel szolgálatukra: szakápolás, gyógyszerészet, orvostudomány, teológia

Ha szebbé akarod tenni a világot és boldogabbá az embereket, gyere közénk!

 • Gyógyító és szociális intézményeink:
  * Budai Irgalmasrendi Kórház
  * Gránátalma patika
  * Pécsi Irgalmasrendi Kórház
  * Váci Irgalmasrendi Kórház
  * Szent József Idősek Otthona Érd
  * Szent Erzsébet Idősek Otthona Pilisvörösvár (fenntartó a Betegápoló Irgalmasrend)

Elérhetőségeink
Martin Richard Macek OH delegátus
1023 Budapest, Frankel Leó u. 54.
Tel.: +36 (1) 438-8641
E-mail:
Bővebb információ: www.irgalmas.hu
Központi honlap: www.ohsjd.org

Jelentkezés a rendbe
Keresd Kovács Gellért testvért
Tel.: +36 (30) 616-8668
E-mail: