Krisztus Király Misszionárius Nővérek, Krisztus Király Misszionárius Nővérek Társasága a Külföldön Élő Lengyelek Számára, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

Apostoli szolgálat: a külföldön élő lengyelek lelkipásztori és szociális szolgálata.

Bemutatkozás

A Krisztus Király Misszionárius Nővérek Társaságát a Külföldön Élő Lengyelek Számára 1959. november 21-én Baraniak Antoni poznani érsek és metropolita indította útjára.

Az alapító atya főtisztelendő Posadzy Ignacy TChr szándéka az volt, hogy a rend lássa el a lengyel diaszpóra szociális és lelkipásztori szolgálatát. Életükben és munkájukban Krisztus Királyt követik. Lelkiségük feladatai: Isteni dolgokban határtalan szeretettel működni a külföldön élő lengyelek között, az Egyház egyetemes üdvösségi küldetésében a lengyel emigránsok hitéért és lelki üdvéért való fáradozás.

A Társaság küldetése magában foglal továbbá minden vallási és apostoli tevékenységet úgy is, mint a külföldön élő lengyelek szociális és kulturális gondozása, emellett ugyanezen szolgálat ellátása más nemzetek állampolgárai számára is. A Társaság a céljait a következőkön keresztül valósítja meg: egyházközségi lelkipásztorkodás és hitoktatás, a gyermekek és az ifjúság vallásos és kulturális nevelése, karitatív tevékenység szervezett formájában való részvétel valamint szociális munka és kulturális tevékenység az élet minden területén.

A Társaság Konstitúcióit és Direktóriumát 1993. január 4-én Stroba Jerzy poznani érsek és metropolita hagyta jóvá.
A Társaságot 1996. november 24-én az Apostoli Szentszék pápai jogú megszentelt élet intézményeként ismerte el.
A Társaságnak jelenleg is működő rendházai Lengyelországban, az Nagy-Britanniában, Ausztráliában, Fehér-Oroszországban, Brazíliában, Németországban, Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban és Olaszországban vannak. Az első Krisztus Király Misszionárius nővérek 2000-ben jöttek Magyarországra.

Pápai jogú szerzetesintézmény: Bírósági bejegyzés: 2003.01.27.

Krisztus Király Misszionárius Nővérek
Képviselő: Kwireg Stanislawa Danuta MCHR házfőnöknő
Cím: 1103 Budapest, Óhegy u. 11.
Tel.: (1)262-5502
E-mail: