Annunciáta nővérek, Congregatio Ancillarum Beatas Mariae Virginis ab Annunciata, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: betegápoló.

Bemutatkozás

Boda János (1871-1933) szombathelyi püspöki titkár, majd kanonok 1920-ban fogadta el annak a kongregációnak a vezetését, amelyet Szombathely püspöke, Mikes János akart egyház-megyéjében létrehozni. 1922. május 27-én a szerzet Assisi Szent Ferenc kapucinus rendjéhez kapcsolódott, hogy mint kongregáció elnyerhesse jóváhagyását. A kongregáció ezt 1924. december 12-én kapta meg. 1934. június 10-én a Szentszék hét évre szóló elismerő dekrétumot adott. 1942. május 11-én XII. Pius pápa véglegesen jóváhagyta a kongregációt. Így az Annunciáta Nővérek Kongregációja pápai jogú intézmény lett.
A Rend apostoli célja: betegápolás, elhagyott, szegény leányok felkarolása. Leányotthont tartottak fenn Szombathelyen, Celldömölkön és Szegeden. Kórházakban teljesítettek szolgálatot. Gyulán szanatóriumban ápoltak, Gyergyószentmiklóson pedig állami kórházban. Jelen voltak még Pécsett, Kalocsán, Kőszegen, Egerben és Sopronban. Bécsben a Pázmaneum háztartását vezették, Brazíliában pedig lepratelepen vállaltak betegápolást. 1950-ben a nővérek létszáma kereken 200 volt.
A Rend sajátos célja: szolgálni az Egyházat az apostoli élet különféle tevékenységeiben, korunk adottságai és szükségletei szerint. Különösképpen készséggel áll a Szerzet Krisztus szolgálatára: a kórházakban, a nevelésben, egyházi intézmények igazgatásában, a szociális szolgálatban és a missziós tevékenységben. Alapítónk a Gyümölcsoltó Boldogasszony Szolgálóleányainak nevezett bennünket azért, hogy kövessük és terjesszük a názáreti Szűz alázatosságát és egyszerűségét. Szerzetünk minden tagjának, mint alázatos szolgálónak utánoznia kell a Szent Szüzet, mindenkor készen arra, hogy meghallja az Urat, és teljesítse akaratát.
Még a II. világháború előtt Brazíliából, Para állam Belém városából püspök úr nővéreket kért a lepratelepre dolgozni. Az első csoport 1937-ben 5 nővérrel indult, 1939-ben 2 nővér, majd 1948-ban 6 nővér utazott Brazíliába a leprás betegek ápolására. Brazíliában a Rend fejlődésnek indult, jelenleg 42 nővér dolgozik kint.
Az 1950. évi feloszlatás után a Rend központja 1964-ben Brazíliába került.
A Szombathelyi Anyaházban jelenleg 13 nővér él és dolgozik, míg az 1950. évi szétszóratás miatt 16 nővér él a Rendházon kívül. (Szociális otthonokban, családban stb.)
Az Anyaházban élő idős nővérek a kórházban lelkigondozói munkát végeznek, látogatják a betegeket, gondoskodnak a szentmisékkel kapcsolatos teendőkről. Egyik legfontosabb feladatuk az utánpótlás, a jelöltek biztosítása. 

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:

Gregory Maria Neusi
Tel.: 0055+01-422-235-920
Postacím: C.P. 64.; 84001-970
Ponta-Grossa-Paraná; Brazília

A közösség magyar központja:

Spohr Maria Mária tartományfőnöknő
Cím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 87. fszt.1.

Kollégiumi Tagintézmény:
Spohr M. Martha nővér
Cím: 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 36.
Tel.: +36 (94) 324-502