Minorita Rend, Ordo Fratrum Minorum Conventualium, pápai jogú férfi szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: lelkipásztorkodás.

Bemutatkozás

A Kisebb Testvérek Rendjét Assisi Szent Ferenc alapította. A Rend 1210-ben szóban, majd 1223-ben írásban nyert pápai megerősítést. Ma a minorita rend az obszerváns ferencesekkel és a kapucinusokkal együtt alkotja Szent Ferenc ún. első rendjét.

A rendházakban élő ferences közösségek, a rend ún. konventuális irányzata tekinthető a minoriták, a konventuálisok őseinek. 1517-ben a renden belüli konfliktus nyomán a konventuálisok el-szakadtak a rend másik, ún. obszerváns irányzatától és önálló renddé alakultak. Magyarországon szintén jelen volt a konventuális irányzat, de az elszakadás idején már megreformált formában, ezért 1517-ben ezek a házak is obszerváns házak lettek. A törökök kiszorítása után új lendületet kapott a szerzetesi élet. A minoriták inkább az ország északi és keleti részében terjedtek el és építették újjá kolostoraikat. Az 1700-as évek végére öt kustodiában 17 rendházban kb. 100 minorita élt. Az újjáépítés nagy egyénisége volt a kétszeresen tartományfőnökké választott szentéletű Kelemen Didák atya. Boldoggá avatására már nem sokkal halála után is kezdeményezés történt, és ezt azóta is többször hivatalosan újrakezdték. A történelem viharai mindig új és új akadályt gördítettek az ügy lefolytatása elé. Tisztelete a renden belül, de különösképpen utolsó működési helyén, Miskolcon mind a mai napig él. A XVII. században 16 vértanúja volt a rendnek, akik a vallási gyűlölködés és türelmetlenség áldozatai lettek.

A trianoni határok a rendtartomány működését átalakították. Magyarországon négy kolostora maradt, az egri, miskolci, nyírbátori és szegedi. 1946-ban még 65 tagja volt a rendtartománynak. Ebből a magyarországi részen 41-en éltek.

A Minorita Rend jelenleg valamennyi földrészen jelen van és több mint 60 országban működik, számos missziós közösséget tart fenn. Jelenléte, hatása és vitalitása helyenként különböző. Magyarországon illetve a magyar rendtartományban a régi gárda csaknem teljesen kihalt. Az újonnan belépett szerzetesek is idősebbek. A középgenerációt ma a lengyel rendtartományokból jött tagok jelentik. Közreműködésükkel indult újra a szerzetesi élet. A lelkipásztorkodásban a ferences lelkiségnek megfelelni akarva a testi-lelki elesettek segítésében akarják megvalósítani karizmánkat. Miskolcon a hajléktalanok és nincstelenek segítésére szegénykonyhát tartanak fenn.

1997 óta a csaknem kihalt erdélyi rendtartományt ideiglenesen egyesítette a rendi vezetés a magyarországi tartománnyal. Erdélyből eddig is számos rendtag és jelölt érkezett.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi). A közösség jogi személy.