Iskolatestvérek, Institutum Fratrum Scholarum Christianarum, Fréres des Écoles Chrétiennes, pápai jogú férfi szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: tanítás, nevelés.

Bemutatkozás

De la Salle Szent János (1651-1719) 1680-ban Reimsben hozta létre kizárólag testvérekből álló kongregációját azzal a céllal, hogy tagjai az iskolában és az élet más területein magukat egészen az ifjú nemzedék nevelésének szenteljék. A testvéreknek magas színvonalú oktató munkával kellett fölkészíteniük a fiatalokat arra, hogy mindegyikük megállja helyét a maga élethivatásában.

Az intézményt a Szentszék 1725-ben hagyta jóvá.

A szent alapító elsősorban a szegény gyermekek nevelését tartotta hivatásának, előszeretettel foglalkozott ő maga is munkások, kézművesek és parasztok gyermekeivel. Szükség esetén külön is bajlódott egy-egy gyermekkel, hogy az alkalmassá váljék az iskolai oktatásban való részvételre. Tanítóképzőket létesített, hogy megfelelő oktató és nevelő gárdát biztosítson, maga pedig számos írásában fejtegette a keresztény nevelés örökérvényű alapelveit. Tanonciskolákat és továbbképző tanfolyamokat szervezett, árva, elhagyatott gyermekeket gyűjtött össze, s adott nekik otthont, tudást és világnézetet. Sokirányú nevelő munkájára határtalan Isten-szeretete képesítette. Az iskolatestvéreknek ezt a jelszót hagyta örökül: "éljen Jézus szívünkben!"

XII. Pius 1950-ben a keresztény tanítók és nevelők védőszentjének nyilvánította De la Salle Szent Jánost.

A laikus szerzetes kongregáció tagjainak száma 1989-ben: 1202 intézményben 8832 testvér.

"Ne kételkedjetek, hogy nagy ajándékot kaptatok Istentől, amikor erre a szent hivatásra meghívott, hogy a gyermekeket tanítsátok, nekik az evangéliumot hirdessétek, és beléjük öntsétek a vallás szellemét.

Lássák hát minden ténykedésetekben a gondjaitokra bízott gyermekek, hogy Isten szolgái vagytok... Nemcsak Isten szolgái vagytok, hanem Jézus Krisztusé és az Egyházé is.

Szent Pál ugyanis azt mondta: Krisztus szolgájának tekintsük mindazokat, akik az evangéliumot hirdetik, akik a Krisztustól tollba mondott levelet nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írják. Nem kőtáblákra, hanem a szív hústábláira, vagyis a gyermekek szívébe... Legyen tehát odaadó buzgóságotok olyan hatással tanítványaitokra, hogy szinte Isten buzdítását hallják általatok. Mert Krisztus követségében jártok."

Hazánkban 1894-ben Csornán, 1896-ban Budapesten nyitottak iskolát (Istenhegyi út 32.), később még egy fiú polgári iskolát bentlakással (Szent József Fiúnevelő Intézet). A Szolnok megyei Homok községben ugyancsak fiúotthont vezettek, egyben itt volt az újoncház is. Működtek még ürmény községben, Nyitrabajnán, Adonyban, Szatmárott.

1989-ben még öt magyar iskolatestvér élt Ausztriában, ma már egy sem él közülük. így a Budapesten 1995-ben visszakapott iskolát Ausztriából irányítják.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (laikus). Bíróságon bejegyzett önálló jogi személy.

Közoktatási intézmény:

Osztrák-Magyar Európaiskola
Johann Gassner FSC képviselő
1126 Budapest, Istenhegyi út 32.
Tel.: (1) 356-4657; (1) 356-4683
Igazgató: Alfréd Brychta

Osztrák-Magyar óvoda
1126 Budapest, Orbánhegyi út 37.
 Tel.: (1) 356-3965