1Felemelte tekintetét, és látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati adományaikat a perselybe.

2Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott be,

3és így szólt:
– Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott be.

4Azok ugyanis mind a fölöslegükből dobtak az áldozati adományokhoz, ő azonban szegénységében mindazt bedobta, amije volt, egész megélhetését.

5Amikor némelyek azt mondták a Templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal ékes, így szólt:

6Jönnek napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, kő kövön nem marad. Mindent lerombolnak.

7Mester, mikor történik ez, és mi lesz a jele annak, hogy elkezdődött? – kérdezték.

8Vigyázzatok – válaszolta –, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, s azt mondják: „Én vagyok!”; meg azt: „Itt az idő!” Ne kövessétek őket!

9Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek, mert először ezeknek meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég.

10Azután ezt mondta nekik:
– Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.

11Nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek. Rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen.

12De mindezek előtt letartóztatnak és üldöznek benneteket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért.

13Alkalom lesz ez számotokra, hogy tanúságot tegyetek.

14Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre!

15Ugyanis én magam adok nektek ékesszólást és bölcsességet, aminek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem.

16Kiszolgáltatnak titeket még a szüleitek, testvéreitek, rokonaitok és barátaitok is. Egyeseket meg is ölnek közületek.

17Mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért.

18De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről.

19Állhatatosságotokkal nyeritek majd meg lelketeket.

20Amikor azonban látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, akkor tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása.

21Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe! Akik a városban vannak, hagyják el; akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda!

22Ezek ugyanis a bosszú napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva.

23Azokban a napokban jaj a várandós és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre.

24Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé! Jeruzsálemet pogányok tapossák, amíg be nem telik a pogányok ideje.

25Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban.

26Az emberek elájulnak a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek.

27És akkor meglátják az Emberfiát, amint felhőben jön nagy hatalommal és dicsőséggel.

28Amikor ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel fejeteket, mert megváltásotok közel van.

29Mondott nekik egy példázatot is:
– Nézzétek meg a fügefát, és mind a fákat!

30Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel a nyár.

31Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van Isten országa!

32Bizony, mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik.

33Az ég és a föld elmúlik, de az én igéim nem múlnak el.

34Vigyázzatok magatokra, nehogy elnehezedjék szívetek a kicsapongástól, a részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; nehogy váratlanul lepjen meg titeket az a nap,

35mint valami csapda! Úgy fog ugyanis rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak.

36Legyetek tehát éberek, és szüntelenül imádkozzatok, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak; és hogy megállhassatok az Emberfia előtt!

37Nappal a Templomban tanított, az éjszakákat pedig az Olajfák hegyén töltötte.

38Kora reggel az egész nép hozzá sietett, hogy hallgassa őt a Templomban.