Hálaének Isten népének boldogságáért

1Dávidtól.
Áldott az Úr, az én segítségem,
aki kezemet harcra tanítja,
ujjaimat viadalra.

2Ő az én irgalmam és erősségem,
oltalmam és szabadítóm,
pajzsom, akiben remélek,
védelmezőm és reménységem,
ő veti alám népemet.

3Uram, mi az ember, hogy figyelembe veszed,
s az emberfia, hogy tekintettel vagy rá?

4Olyan az ember, mint a lehelet,
napjai elenyésznek mint az árnyék.

5Uram, hajlítsd le egeidet és szállj le,
érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek!

6Ragyogtass villámokat és szórd szerteszét,
küldd el nyilaidat és zavard össze őket.

7Nyújtsd le a magasból kezed,
ragadj ki, ments ki a nagy vizekből,
az idegenek kezéből,

8akiknek szája hiúságot beszél,
jobbjuk pedig a hazugság jobbja!

9Isten, új éneket énekelek neked,
tízhúrú hárfán zsoltárt zengek neked.

10Aki győzelmet adsz a királyoknak,
és megmented szolgádat, Dávidot a gonosz kardjától.

11Ragadj ki és ments ki az idegenek kezéből,
akiknek hiúságot beszél szája,
jobbjuk pedig a hazugság jobbja.

12Fiaink olyanok ifjúságukban, mint a növekvő hajtás,
ifjúságtól duzzadók;
Leányaink mint a templom sarokkövei,
díszesek, mint a műves oszlopok.

13Raktáraink tele vannak,
bővelkednek minden jóban;
Juhaink termékenyek,
megszámlálhatatlanok mezőinken,

14Marháink kövérek.
Kőfalainkon nincs rés, sem átjárás,
utcáinkon jajgatás nem hangzik.

15Boldog az a nép, amelynek így megy dolga,
boldog az a nép, amelynek az Úr az Istene!