2. ZSOLTÁR. A MESSIÁSI DRÁMA

1Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket?

2A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen:

3„Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat!”

4Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr.

5De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk:

6„Én szenteltem fel Királyomat a Sionon, szent hegyemen.”

7Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozzám: „A Fiam vagy, ma adtam neked életet.

8Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait.

9Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt, összetörheted.”

10Nos, királyok, térjetek észre, föld urai, hadd intselek benneteket!

11Szolgáljatok az Úrnak félelemmel,

12csókoljátok meg a lábát rettegéssel! Nehogy fölgerjedjen ellenetek, és elvesszetek az úton, ha hirtelen fellobban haragja. De boldogok mind, akik hozzá menekülnek.