Isten félelme próbatétel idején

1Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra.

2Keményítsd meg szíved és légy állhatatos, a kísértés napján ne kapkodj el semmit.

3Ragaszkodj az Úrhoz és ne tágíts tőle, hogy életed végén majd felmagasztaljon.

4Mindent, ami rád szakad, tűrj el békességgel, maradj hűséges a megaláztatásban.

5Mert az aranyat tűzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában.

6Bízzál az Istenben: gondodat viseli, járj egyenes úton és reménykedj benne.

7Akik Istent félitek, várjátok kegyelmét, ne hagyjátok el, nehogy elessetek.

8Akik Istent félitek, benne reméljetek, akkor nem marad el a jutalmatok.

9Akik Istent félitek, jókat reméljetek, szüntelen örömet és irgalmasságot.

10Nézzétek a letűnt nemzedékek sorát: melyik szégyenült meg, ha Istenben bízott? Az állhatatosak közül kit hagyott el? S kinek feje fölött nézett el, ha hívta?

11Mert jóságos az Isten és fölötte irgalmas, megbocsátja a bűnt és segít a balsorsban.

12Jaj a gyáváknak és a tétováknak, jaj a bűnösnek, aki kettős játékot űz.

13Jaj a lankadt szívnek, amelynek nincs hite: éppen mivel ilyen, nem talál oltalmat.

14Jaj neked, ingatag, állhatatlan ember: mit teszel majd, hogyha meglátogat az Úr?

15Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az útjain járnak, akik őt szeretik.

16Akik félik az Urat, keresik a kedvét, és akik szeretik, törvényében élnek.

17Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal.

18Vessük magunkat Isten karjaiba, ne kerüljünk az emberek kezébe, mert amilyen nagy ő, éppoly nagy irgalma.