A Prédikátor könyve

1A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának a szavai.

2Hiábavalóság, csak hiábavalóság, ezt mondja a prédikátor, hiábavalóság, csupa hiábavalóság. Minden hiábavalóság!

3Mi haszna az embernek minden fáradozásból, amit magára vállal a nap alatt?

ELSŐ RÉSZ

Előszó.

4Az egyik nemzedék megy, a másik jön, de a föld örökké megmarad.

5A nap fölkel és a nap lenyugszik, a helyére siet, s ott újra fölkel.

6A szél dél felé fúj, északra fordul; körbejár, megfordul, visszatér – így ismétli járását a szél.

7Minden folyó a tengerbe ömlik, s a tenger mégsem telik meg; a folyók egyre folytatják útjukat céljuk felé.

8Minden fáraszt. Nem mondhatja senki, hogy a szeme eleget látott, vagy hogy a füle eleget hallott.

9Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt.

10Ha azt mondják valamire: „Lám, ez új”, az is rég megvolt azokban az időkben, amelyek előttünk voltak.

11Nem törődnek az emberek a régiekkel. De a későbbiekre sem gondolnak majd azok, akik még később lesznek.

Salamon élete.

12Én, a prédikátor, Izrael királya voltam Jeruzsálemben.

13Föltettem magamban, hogy bölcsességemben mindent megvizsgálok és kikutatok, ami az ég alatt történik. Ilyen hálátlan feladatot bízott Isten az emberek fiaira, hogy vesződjenek vele.

14Láttam mindent, ami csak végbemegy a nap alatt, és kiderült: minden csak hiábavalóság és szélkergetés.

15Ami görbe, nem válhat egyenessé, ami nincs, azt nem lehet számba venni.

16Így szóltam magamban: Sok bölcsességre szert tettem, és mind felülmúltam, aki előttem Jeruzsálem fölött uralkodott. Sok bölcsességet és tudományt latra vetettem.

17Gondosan tanulmányoztam a bölcsességet és a tudást, az esztelenséget és a balgaságot. S meggyőződtem róla, hogy ez is csak szélkergetés.

18Valóban: sok bölcsességgel sok bosszúság jár együtt, és aki gyarapítja a tudást, a gyötrelmet is fokozza.