Náhum könyve

1Jövendölés Ninivéről. Az elkosi Náhum látomásának könyve.

I. BEVEZETÉS

Zsoltár. Az Úr haragja

2Az Úr féltékeny és bosszúálló Isten, bosszút áll az Úr, és nagyon haragszik, bosszút áll az Úr ellenségein, nem könyörül ellenfelein.

3Türelmes az Úr, de hatalma félelmetes, nem hagyja büntetlenül a bűnöst. Viharban és forgószélben jár, a felhő por a lába nyomában.

4Gátat vet a tengernek, s akkor az kiszárad, kiapaszt minden folyamot. …Elhervad Básán és Kármel, Libanon zöldje elhervadt.

5Hegyek rendülnek meg előtte, halom halomra dől. Összeomlik színe előtt a föld, a földkerekség és minden lakója.

6Haragjával szemben ki állhat meg, heves bosszúja előtt állva ki maradhat? Haragja kiárad, mint a tűz, darabokra törnek előtte a sziklák.

7Jó az Úr, menedék a szorongatás napján. Jól ismeri azokat, akik benne bíznak,

8ha jön az áradat. De akik ellene támadnak, azokat kiirtja, sötétedésig üldözi ellenfeleit.

Jövendölés Júdáról és Ninivéről (Júdáról)

9Miként gondolkoztok ti az Úr felől? Ő idézi elő a pusztulást, másodszor nem kerül sor a gyötrelemre;

10megsemmisülnek, mint a bogáncs, mindenestül, mint a száraz pelyva.

(Asszíriáról)

11Belőled származott az, aki gonoszságot forral az Úr ellen: Beliál terveinek embere.

(Júdáról)

12Ezt mondja az Úr: Ha készen vannak is, ha sokan vannak is, lekaszálják őket és megsemmisítik. Megaláztalak, de többé nem alázlak meg.

13Nézd, most összetöröm az igát, amely rád nehezedik, és széttépem kötelékeidet.

(Ninive királyáról)

14Felőled ezt határozta az Úr: Nem lesz utódod, aki viselje nevedet. Eltávolítom isteneid templomából a faragott és öntött bálványokat, sírodat pedig gyalázattá teszem.