A Kivonulás könyve

I. AZ EGYIPTOMBÓL VALÓ SZABADULÁS

1. IZRAEL EGYIPTOMBAN

Visszatekintés.

1Ezek Izrael fiainak nevei, akik családjukkal együtt lekísérték Jákobot Egyiptomba:

2Ruben, Simeon, Lévi és Júda,

3Isszachár, Zebulun és Benjamin,

4Dán és Naftali, Gád és Áser.

5Jákob leszármazottai összesen hetvenen voltak. József már Egyiptomban tartózkodott.

6Azután meghalt József és minden testvére, és ez az egész nemzedék.

7De Izrael fiai termékenyek voltak, elszaporodtak, annyira megsokasodtak és megerősödtek, hogy betöltötték az országot.

Az elnyomatás kezdete.

8Egyiptomban új király jutott hatalomra, aki nem ismerte Józsefet.

9Ezt mondta alattvalóinak: „Látjátok, hogy Izrael fiainak népe megsokasodott és megerősödött, s már veszélyt jelent számunkra.

10Járjunk el vele szemben okosan, hogy megakadályozzuk szaporodását. Különben háború esetén ellenségeink számát fogja növelni. Harcolni fog ellenünk, s utána elhagyja az országot.”

11Ezért munkafelügyelőket rendeltek Izrael fölé, hogy megkeserítsék az életét olyan munkával, amelyre kényszerítették őket. Így építették a fáraónak a raktárvárosokat, Pitomot és Ramszeszt.

12De minél jobban elnyomták őket, annál jobban növekedett számuk és szétterjedtek, ezért félelem fogta el őket Izrael fiai előtt.

13Az egyiptomiak tehát munkára kényszerítették Izrael fiait,

14és életüket durva kényszermunkával tették elviselhetetlenné: agyagfeldolgozással, téglavetéssel, különféle kényszermunkával.

15Egyiptom királya ezt a parancsot adta a héberek bábáinak, akik közül az egyiket Sifrának, a másikat Puának hívták:

16„Amikor a héber asszonyok mellett segédkeztek, figyeljetek jól a két nemre: ha fiú, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben.”

17A bábák azonban félték az Istent. Nem engedelmeskedtek az egyiptomi király parancsának és életben hagyták a fiúkat.

18Ezért Egyiptom királya felelősségre vonta őket: „Miért jártatok így el, és miért kíméltétek meg a fiúkat?”

19Ezt felelték a fáraónak: „A héberek asszonyai nem hasonlítanak az egyiptomiakhoz, azok életerősek, mielőtt a bába megérkezik, már megszülnek.”

20Isten ezért megáldotta a bábákat. A nép pedig nagyon elszaporodott és megerősödött.

21Isten a bábák jámborsága révén biztosított utódokat neki.

22Akkor a fáraó ezt a parancsot adta minden alattvalójának: „Minden fiút, aki a hébereknél születik, vessetek a folyóba, de a lányokat hagyjátok mind életben.”