Aggeus könyve

A templom újjáépítése.

1Dárius király 2. esztendejében, a hatodik hónapban, a hónap első napján az Úr a következő szózatot intézte Aggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Józsuéhez, Jehocadak fiához, a főpaphoz:

2Ezt üzeni a Seregek Ura: Ez a nép azt mondja: „Nem jött el még az idő, hogy újjáépítsük az Úr templomát!”

3[Ezt a szózatot intézte (hozzájuk) az Úr Aggeus próféta által:]

4Ugye annak már itt az ideje, hogy kényelmes házakban lakjatok, noha ez a hajlék még romokban hever?

5Azért most ezt mondja a Seregek Ura: Gondolkozzatok el sorsotokról!

6Sokat vetettetek, de keveset takarítottatok be, ettetek, de nem laktatok jól, ittatok, de nem lettetek ittasok, ruhát öltöttetek, de nem melegedtetek föl, a napszámos lyukas erszénybe rakta a bérét.

7Ezt mondja a Seregek Ura: Gondolkozzatok el sorsotokról!

8Menjetek föl tehát a hegyre, hozzatok fát és építsétek újjá a templomot! Kedvem találom majd benne és megdicsőülök általa – mondja az Úr.

9Bő termésre számítottatok, és lám, szűkös lett. Betakarítottátok, de elfújtam. Ugyan miért? – mondja a Seregek Ura. Hajlékom miatt, amely romokban hever – mindegyiketek csak a maga házával törődik.

10Ezért nem adta meg az ég az esőt, ezért nem adta meg a föld a termést.

11Szárazságot bocsátottam a földre, a hegyekre, a búzára, a borra, az olajra és mindenre, amit a föld terem az emberekre, az állatokra és a kéz minden munkájára.

12Zerubbábel, Sealtiel fia és Józsue, Jehocadak fia, a főpap és a nép maradéka hallotta az Úrnak, az ő Istenüknek szavát, és Aggeus próféta beszédét, akit az Úr, az ő Istenük küldött hozzájuk, s a népet elfogta az Úrtól való félelem.

13Aggeus, az Úr követe így szólt a néphez: „Veletek vagyok!” – mondja az Úr.

14Az Úr pedig fölkeltette Zerubbábelben, Sealtiel fiában, Júda helytartójában a buzgóságot, és Józsuében, Jehocadak fiában, a főpapban a buzgóságot, és a nép maradékában a buzgóságot. El is kezdték a munkát a Seregek Urának, az ő Istenüknek házában.

15Ez a hatodik hónap huszonnegyedik napján történt.