János harmadik levele

Bevezetés.

1Én, „az Öreg”, kedves Gájuszomnak, akit az Igazságban szeretek.

2Kedvesem, kívánom, hogy minden sikerüljön neked és egészséges légy testben is, lélekben is.

Gájusz dicsérete.

3Nagyon örültem, amikor testvérek érkeztek, és tanúsították, hogy igaz vagy, s az igazság útján jársz.

4Nincs nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy gyermekeim az igazság útján járnak.

5Kedvesem, te helyes magatartást tanúsítasz a testvérek iránt, kivált az idegenek iránt.

6Ez bizonyítja szeretetedet az egyház színe előtt; jól teszed, ha ezentúl is Istenhez méltó útravalóval bocsátod őket útnak.

7Mert az ő nevéért keltek útra, s a pogányoktól nem fogadtak el semmit.

8Ezért ezeket az embereket nekünk kell befogadnunk, hogy munkatársaik legyünk az Igazság szolgálatában.

Diotrefész megrovása.

9Írtam valamit az egyháznak, de Diotrefész vezetésre törekszik, nem fogad el minket.

10Ezért, ha majd megérkezem, szóba hozom viselt dolgait, hogy mindent összefecseg rólunk. Sőt még ezzel sem elégszik meg, hanem egyfelől nem fogadja be a testvéreket, másfelől azokat, akik erre hajlandók volnának, megakadályozza benne, és kitiltja az egyházból.

11Kedvesem, ne a rosszat utánozd, hanem a jót. Aki a jót teszi, az Istentől van, aki a rosszat teszi, az nem látta az Istent.

Demetriusz ajánlása.

12Demetriusz mellett mindenki, még maga az Igazság is bizonyságot tesz; mi is tanúskodunk, és te tudod, hogy igaz a tanúságunk.

Befejezés.

13Még sok mindent tudnék neked írni, de nem akarom neked tintával és nádtollal írni.

14Remélem, hogy rövidesen látlak, és akkor élőszóval beszélgetünk.

15Béke veled! Üdvözölnek barátaid. Üdvözöld barátainkat név szerint.