Címzés és apostoli üdvözlet.

1Én, az öreg elöljáró, szeretett Gájuszomnak, akit az igazságban szeretek.

2Kedvesem! Kívánom, hogy minden ügyedben sikerrel járj és egészséges légy, mint ahogy lelked is rendben van.

Tarts ki a jó úton!

3Nagyon örültem, amikor testvérek érkeztek és dicsérték igaz életedet. Te valóban az igazság útján jársz.

4Nincs nagyobb örömöm, mint amikor azt hallom, hogy fiaim az igazság útján járnak.

5Kedvesem, helyesen teszed mindazt, amit a testvérekkel, főképp az úton lévőkkel cselekszel.

6Ezek dicsérték szeretetedet a hívek közössége előtt. Jól teszed, ha Istenhez méltóan tovább segíted őket.

7Hiszen az ő nevéért keltek útra és semmit sem fogadtak el a pogányoktól.

8Nekünk kell befogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársai legyűnk az igazságnak.

A rossz példát ne kövesd!

9Írtam a közösségnek, de Diotrefész, aki elsőségre törekszik köztük, nem fogad be minket.

10Azért, ha majd elmegyek hozzátok, szemére vetem, amit tesz: gonosz fecsegésével megszól minket, és mintha ez nem volna elég, ő maga nem fogadja be a testvéreket, azoknak pedig, akik be akarják fogadni, megtiltja, sőt ki is zárja őket a közösségből

11Kedvesem, ne kövesd a rosszat, hanem a jót. Aki jót cselekszik, Istentől van; aki rosszat, nem látta Istent.

12Demetrioszról mindenki, maga az igazság is tanúskodik, sőt mi is tanúi vagyunk, és te tudod, hogy tanúságunk igaz.

Befejezés.

13Még sok írnivalóm volna, de nem akarom tollal és tintával írni.

14Remélem, hogy hamarosan meglátlak és akkor élőszóval beszélgethetünk.

15Békesség veled! Üdvözölnek barátaid. Te is üdvözöld barátainkat egyenként.