Címzés és apostoli üdvözlet.

1Én, az öreg elöljáró, a választott Úrnőnek és gyermekeinek, akiket az igazságban szeretek – de nemcsak én, hanem mindazok, akik megismerték az igazságot –

2az igazság kedvéért, amely bennünk él és velünk lesz mindörökké.

3Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek Istentől, az Atyától és Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, igazságban és szeretetben!

Éljetek szeretetben!

4Igen örültem, hogy gyermekeid között olyanokat találtak, akik az igazság útján járnak, úgy amint az Atya parancsolta nekünk.

5Most pedig arra kérlek, Úrnő: szeressük egymást! Ezzel nem új parancsot írok nektek, hanem azt, amit már kezdetben kaptunk.

6A szeretet abban áll, hogy parancsai szerint
cselekedjünk. Parancsa pedig az, hogy amint kezdettől fogva hallottátok, szeretetben éljetek.

Tartsatok ki a hitben!

7Sok hamis tanító lépett fel a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus eljött testben.

8Az ilyen: hamis tanító és antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy amit már elértetek, el ne veszítsétek, és teljes jutalmat kapjatok.

9Aki eltér Krisztus tanításától s nem tart ki mellette, abban nem él Isten. Abban viszont, aki kitart a tanításban, él az Atya is, és a Fiú is.

10Ha jön hozzátok valaki, és nem így tanít, ne fogadjátok be házatokba, még csak ne is üdvözöljétek.

11Aki üdvözli őt, részese gonosz cselekedeteinek.

Befejezés.

12Még sok írnivalóm volna, de nem akartam papíron és tintával, mert remélem, hogy eljutok hozzátok s élőszóval beszélhetek veletek, hogy örömünk teljes legyen.

13Üdvözölnek nővérednek, a választottnak gyermekei.