Segítő Nővérek, Auxiliatrices des Ames du Purgatoire, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A Segítő Nővérek jelenléte, imája és emberek felé fordulása abból a reményből fakad, hogy ahol emberi határaink véget érnek, ott Isten szeretete végtelen. Döntő élethelyzetekben, krízisben és szenvedésekben rejlik a belső növekedésünk esélye. Minden ember meg van hívva, hogy ezen tapasztalatok által a szeretet képességében növekedjék, amíg el nem éri élete végcélját: az Istennel, másokkal és önmagával való találkozást.

Bemutatkozás

A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációját Eugénie Smet, Gondviselésről nevezett Boldog Mária alapította 1856-ban Párizsban. Egyetemes hivatásunkat így foglalta össze: „Isten rendelkezésére állni, a tisztítótűz mélyétől a föld végső határáig, készen minden jóra, bármi legyen is az.“ /Konst. 7/

A rend Loyolai Szent Ignác lelkiségét követi.

Az evangéliumi parancsok szerint szegénységben, tisztaságban, engedelmességben élünk, nyitottan Isten és az emberek felé.

Hisszük, hogy téren és időn, fajon és származáson, nemzetségen és világnézeten túl minden ember egymással kapcsolatban áll és meg van híva az Istennel való egységre.
Alapítónőnk és Szent Ignác törekvéseit követve, életünkkel és szavainkkal segíteni szeretnénk az embereknek, hogy „elérjék teremtettségük célját“, vagyis az Istennel való találkozást.

Különösen azok felé fordulunk, akik fájdalmas és szenvedéssel teli helyzeteket élnek át. Hisszük, hogy egy-egy sötét útszakasz megtétele után új világosság következik; hogy minden átélt krízishelyzet alakít bennünket, mélyebb szeretetre tesz képessé, és így mélyebb élet csírázhat belőle.

Segítő nővérekként figyelünk ezekre a tapasztalatokra, és engedjük, hogy jelen legyenek saját életünkben és azokéban, akiket krízisük egy szakaszában kísérhetünk. Segíteni akarunk az embereknek, hogy mindenben Istennel találkozzanak.

Kis közösségekben élünk, civil ruhát viselünk, így próbálunk meg választ adni korunk szükségleteire és jeleire.

Személyes és közös imádságok, lelkigyakorlatok, lelki kíséret és csoportos megbeszélések figyelmessé tesznek minket magunkat is arra, hogy Isten életünk minden egyes találkozásában, történésében szólni szeretne hozzánk. Hiszünk Isten hatékony, gondviselő jelenlétében a világban.

A nővérek képesítésüknek megfelelően, oktatási-nevelési, pasztorális vagy szociális területen dolgoznak. A lelki-gondozás területén lehetőséget nyújtanak lelkigyakorlat végzésére, személyes kíséretre és ezekhez kapcsolódó különböző programokat szerveznek.

Nemzetközi intézmény vagyunk; európai, afrikai, ázsiai, észak- és dél-amerikai provinciákkal. Tartományunkhoz 4 ország tartozik: Ausztria, Németország, Magyarország és Románia (Erdély).

Hazánkban Csobánkán, Budapesten, és Nyíregyházán él közösségünk
Küldetésünkben az elköteleződés különböző szintjeit élő világi társaink is osztoznak.

Apostoli közösség vagyunk.
A rend egyházjogi státusza:
pápai jogú, női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

SEGÍTŐ NŐVÉREK magyarországi központja:
Czakó Ágnes sa tartományi megbízott
Cím: 2014 Csobánka Templom köz 4.
Tel./Fax: +36 (26) 321-123
E-mail:  
Honlap: https://segitonoverek.info/