Szervita Nővérek, Suore Serve di Maria SS. Addolorata, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: gyermek- és ifjúságpasztoráció, idősekkel foglalkozás, egyházi szolgálat. 

Bemutatkozás

A Fájdalmas Anya Szolgálói Kongregáció Firenzében született a XIX század második felében. Eredetük egy Szervita Harmadrendi csoporthoz nyúlik vissza, akik a firenzei Ss. Annunziata (Legszentebb Angyali Üdvözlet) templomban gyűltek össze, Giugliana Signorini vezetésével. Miután úgy döntöttek, hogy közös életet kezdenek el San Frediano in Cestelloba (Badia a Ripoli) 1854 körül, alapvető szolgálatuknak tartották, hogy képzést és nevelést nyújtsanak a nép legszegényebb rétegeiből kikerülő leányoknak. Az alapítónő 1873-ban bekövetkezett halálakor a közösség már életképes volt és terjedni kezdett.
1877-ben hivatalosan a Szervita Rendhez kapcsolták, és Firenze érseke jóváhagyta az első szabályzatot. 1881-ben az Intézmény végleges helyére költözött, Firenzébe, a Faentina útra, ahol mindmáig a Kongregáció Anyaháza található. A pápai jóváhagyást 1931-ben nyerte a rend.
A rend tagja elkötelezik magukat Máriának, Jézus Anyjának aktív és csendes életének megjelenítésére a világban. Elsődleges feladatuk a gyermekek és fiatalok oktatása és nevelése, a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, kollégiumokban (Olaszország, Chile és India), elhagyatott gyermekek teljeskörü ellátása (Chile, Magyarország, Kolumbia), valamint idősek gondozása (Olaszország, Kolumbia). Ezen felül részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban, belekapcsolódunk a plébániák liturgikus életébe.
Jelenleg 232 nővér él 35 közöségben Olaszországban, Chilében, Kolumbiában, Indiában, és 1991-től Magyarországon. A firenzei szervita nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói Kongregáció 1999. december 4-én egyesült a Szervita Nővérek, Szűz Mária Szolgálóleányai (magyar) Kongregációjával. A magyar Kongregációt Marchi M. Cirill szervita atya és Baitz M. Erzsébet alapította 1922-ben. 1924-ben kapták meg az egyházi jóváhagyást. Az 1950-es feloszlatáskor 110 volt a magyar szervita nővérek száma.
A Szervita Nővérek sajátos vonása a Fájdalmas Anya tisztelete és megszerettetése.
Szűz Mária Szolgálói az ifjúságot, elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket és a züllés veszélyének kitett leányokat nevelik a keresztény életre.
Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:

Padre Hugerti Maria Moons OSM, Prioris Generalis
Cím: Piazza San Marcello al Corso, 5; I-00187 Roma; Olaszország
Tel.: 0039 + (6)678-0888; 0039 + (6)678-9995; 0039 + (6)679-7284

A közösség magyar központja:

Szervita Nővérek Anyaháza

Moraga Gatica Edita OSM képviselő
3441 Mezőkeresztes, Szentistváni u. 73.
Tel./Fax: (49) 331-365
E-mail:

Szervita Nővérek Győri Rendháza

Borbély M. Petra nővér
Cím: 9025 Győr, Árvaház u. 10.
Tel.: (96) 318-069

Szervita Nővérek Közösségi Ház

Füllér M. Ancilla nővér rendi elöljáró
Cím: 1116 Budapest, Hunyadi M. u. 24/B.
Tel.: (1) 424-0060
Fax: (1) 424-0061
E-mail: