Figlie di Maria Ausiliatrice, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: tanító-nevelő. 

Bemutatkozás


A rendet 1872-ben Don Bosco és Mária Dominika Mazzarello alapította észak Olaszországban Morneseben (Alexandria). X. Piusz pápa jóváhagyásával a intézmény 1911-ben pápai jogú lett. Az intézmény apostoli célja: az anyagi vagy lelki szükségben lévő leány ifjúság keresztény nevelése. Hivatásuk jellegzetes vonása az Egyházban a Megelőző Nevelési Módszer. Nevelői jelenlét, amely a meggyőzéssel, a szeretet erejével és a Szentlélekkel együttműködve segíti növekedni Krisztust a fiatalok szívében. 

A nevelés számos eszközét igénybe veszik: az óvodától az egyetemig minden iskola típusban tanítanak nővérek, oratóriumokat és ifjúsági központokat tartanak fenn. A szabad idő hasznos eltöltésére különböző egyesületeket, sport, kulturális, turista programokat szerveznek. Fiatalok számára könyveket, folyóiratokat írnak és adnak ki, a katekézisben felhasználható segédeszközeik tárát (írott, képes, audiovizuális) szüntelenül gyarapítják. A missziókban egészségügyi, szociális és karitatív tevékenységet is folytatnak. 

A közösség a Szalézi Család élő tagja, amely a történelemben különböző formákban valósítja meg Don Bosco lelkületét és küldetését, kifejezve ennek örök újdonságát. Olyan szerzetesrend, amely egészen Máriáé. Don Bosco a Keresztények Segítsége iránti hálája "élő emlékművének" akarta a rendet, s arra kérte a nővéreket, hogy legyenek az ő tartós "köszönete" az idők folyamán.

Ma 88 országban, 15546 nővér tevékenykedik Don Bosco lelkisége szerint szerte a világ öt kontinensén.

1990-től szerveződött újjá a közösség Pesthidegkúton, Roboz Etelka nővér vezetésével (aki titokban lett nővérré itthon a kommunizmus ideje alatt) és két másik nővérrel (Jeriga Anna és Bognár Anna nővérek), akik visszatértek Olaszországból Magyarországra. Itt kaptak egy óvodát, oratóriumot és hitoktatást is tartanak a nővérek.     


  A rendnek két újabb közössége is alakult: Mogyoródon, ahol óvodát vezetnek, oratóriumot működtetnek és hitoktatást végeznek, és Egerben, ahol egy Főiskolai Leány Kollégiumot vezetnek a nővérek. A nővérek a közösségek mellett megszervezték a Szalézi Munkatársak közösségét. A Szalézi Munkatársak Egyesülete a hívek hivatalos társulása, melyet Don Bosco alapított, az Apostoli Szentszék általi jóváhagyással bír, részesedik Don Bosco lelki örökségéből, együtt hordozza a közös szalézi hivatást, és velük közösen felelős a donboscoi terv életképességéért a világban. A rendben a rendszerváltás után négy fiatal lány tett fogadalmat. Ők és minden jelölt Olaszországban vesznek részt a rendi képzésben, amely három évig tart. Az első fogadalom után hat évvel válik valaki a rend örök fogadalmas tagjává.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy. 


A közösség nemzetközi központja:

Legfőbb elöljáró: Madre Antonia Colombo generális anya
I-00139 Roma, Via dell'Ateneo Salesiano, 81.
Tel.: (39-06) 872-741; 7 Fax.: (39-06) 8713-2306;
E-mail:  

A közösség magyar központja:

Keresztények Segítsége Háza - Don Bosco Ház

Románi Beatrice FMA magyarországi képviselő
1029 Budapest, Templom köz 1.
Levélcím: 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 37.
Tel.: (36-1) 397-4870
E-mail:
Honlap: http://www.donbosconoverek.hu