Örökimádó Nővérek, Maria Reparatrix Societas Mariae Reparatricis, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: kontemplatív és apostoli.

Bemutatkozás

A kongregációt Emilia d’Oultremont alapította 1857-ben Strasbourgban. 1859-ben már néhány nővér Indiába indult misszióba. 1876-ban közülük vált ki egy csoport Marie de la Passion vezetésével, ők lettek a Ferences Mária Misszionárius Nővérek. Az alapító halálakor, 1878-ban Európa 6 országában 18 házban mintegy 400 nővér élt. A kongregáció 1869-ben, a konstitúció 1873-ban szerte el a szentszéki jóváhagyást. 1995-ben 136 házban 1143 nővér élt.

Magyarországon éppen 100 évvel ezelőtt telepedtek le. Kanter Károly hívta meg őket azzal a céllal, hogy az engesztelésre épített pesti Örökimádás-templomban biztosítsák az állandó szentségimádást, segítsék az Oltáregyesület munkáját és lelkigyakorlatok szervezésében részt vegyenek. Innen a magyarországi közösség közkeletű neve: örökimádó nővérek. A kongregáció eredeti célja ennél tágabb, és felöleli az apostoli szolgálatot is.

1950-ben 70 nővérnek kellett elhagynia otthonát. A kongregáció 1990-ben újraindult több külföldi nővér részvételével. A magyarországi elöljáró, Bató Mária SMR a kötet szerkesztése idején elhunyt, végleges utódja még nem ismert.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:

Sr. Mary Henihan SMR, Superiora Generale
Cím: Via dei Lucchesi, 3; I-00187 Roma; Olaszország
Tel.: 0039+(6)679-2017; fax: 0039+(6)679-1840 

A rend magyarországi képviselője:

Vielka Damaris Rivera Bustos SMR rendi főnöknő
Cím: 1091 Budapest, Üllői u. 75.
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 234.