Jó Pásztor Nővérek Rendje, Congrégation du Bon Pasteur, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

Bemutatkozás

A Jó Pásztor Nővérek Rendjét 1835-ben alapította Pelletier Mária Eufrázia, Franciaországban, akit 1940-ben szentté avattak. Ő megtapasztalta a Jó Pásztor féltő és szerető gondoskodását. Szíve mélyéből vágyott arra, hogy Krisztus megváltói művének részese legyen, és ez a vágya a kereszt iránti szeretetében és a lelkek üdvösségére irányuló buzgóságában meg is valósult. Minden emberben Isten képmását tisztelte, és ezzel példát adott nővéreinek arra, hogyan kell Krisztushoz hasonlóan megértéssel lenni az emberi gyengeség iránt.

Lelki életének és erejének forrása az Oltáriszentség volt. Azért gyakran azt mondta: "Az Eucharisztia ez a legszentebb szentség, ami létezik. A Szentség a mi életünk, a mi szerelmünk; a Szentség imádásunk legfőbb tárgya; ő a mi vigaszunk, a mi drága kincsünk".

A Jó Pásztor nővérek lelkiségének középpontja Krisztus személye. Bárhol vannak, ők a Jó Pásztor irgalmas szeretetének jelei. Megőrizve a karizma eredetiségét, sokrétűen fejezik ki azáltal, hogy konkrét választ adnak olyan problémákra, mint a családok szétesése, az etikai értékek kiforgatása, a prostitúció érdekében végzett nő- és gyermek kereskedelem, a drogfüggőség, az elszegényedés és a marginalizálódás képében jelentkező társadalmi igazságtalanság és a külföldi adósság. Megbecsülik, védik az életet minden állapotban és óvják a környezetet.

Mi a vonzó ebben a karizmában? Az irgalom és kiengesztelődés, hogy mindenki Isten gyermeke, és létezik az értünk aggódó, akinek szíve megremeg, ha a bűn megsebez bennünket, hogy mindig van visszatalálás az Istenhez, aki mint atyja a tékozló fiát, visszavár, magához ölel.

Magyarországon az első Jó Pásztor Nővérek 1892-ben telepedtek meg Óbudán. Később Ikerváron és Kecskeméten nyitottak házat. 1950-ben feloszlatták a szerzetesrendeket, 180 nővérnek kellett elhagynia rendi otthonát. A házakat elkobozta a magyar állam. A nővérek szétszóratásban éltek. Mindenki munkát, lakást keresett, az időseket, pedig elhelyezték Szeretetotthonokba. A nővérek nagyon összetartottak, sokszor találkoztak titokban és ápolták a közösség szellemét. 1990-ben kezdhettek újra közösségi életet és apostoli szolgálatot.

Ma Magyarországon a Rendnek kettő közössége van: egy Budapesten és egy Gyöngyösorosziban. Óbudán kettő Anyaotthonban dolgoznak, ahol mindegyikben 40 - 40 fő részére biztosít férőhelyet másfél évi itt tartózkodásra; és Gyöngyösorosziban egy Cigány Szociális Központban, ahol napközi otthonos foglalkoztatást biztosítanak a lányoknak.

A Jó Pásztor Nővérek Rendje három különböző formában éli meg ugyanazt a karizmát.
1. Szemlélődő Nővérek
2. Apostoli munkát végző Nővérek
3. Világi munkatársak

Ma a világon több mint 4500 Jó Pásztor Nővér él, 71 országában; és hogy hányan élnek a rend világi tagjaiként ebben a lelkiségben, az megszámolhatatlan.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:

Lawlor Brigid, Supériure Général
Cím: Via Raffaello Sardiello, 20; 00165 Roma; Olaszország
Tel: 0039+(6)6641-85-45> fax: 0039+(6)6641-8864

A közösség magyar központja:

Jó Pásztor Nővérek
Torrão Batista Glória, rendi főnöknő
Cím: 1032 Budapest, Zápor u.50.
Tel: (1)250-3945; fax: (1)250-3946
E-mail: