Society Devoted to the Sacred Heart of Jesus, egyházmegyei jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: hitoktatás, hitoktatók képzése.

Bemutatkozás

A Jézus Szíve Nővérek Társasága 1940-ben alakult Magyarországon. Alapítója Dr. Péterfy Ida nővér, aki Kassán született 1922-ben és Budapesten a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen végezte tanulmányait. Fiatal kora ellenére nagy felelősségtudattal élte át a politikai változásokat, amelyek egyre közelebbről fenyegették a hitoktatást és a vallás szabad gyakorlását. Ez volt az indító kegyelem arra, hogy első társaival, teljes elkötelezettséggel megalapozza a Társaság evangelizációs és kateketikai munkáját. Az akkori körülmények között ez csak nagy erőfeszítések árán volt lehetséges, mert kapcsolatokat nem lehetett nyilvánosan létesíteni. A Nővérek Gyors- és Gépíró iskolát nyitottak, amely fedőszervként is szolgált sokoldalú apostoli tevékenységüknek. Az országban sokfelé utaztak, hogy zártkörű, bizalmas összejöveteleken készítsenek fel pedagógusokat és apostoli lelkű családanyákat gyermekeik hitoktatására és hitre nevelésére.

Az 1949. évben, egyházi elöljárók tanácsára, a fiatal Társaság (mindössze 10 nővér) elhagyta az országot és 1950-ben ideiglenesen Torontoban (Canada), majd 1956-ban véglegesen Los Angelesben (California, USA) telepedett le, hogy szabadon hirdesse tovább Isten országának és Szíve szeretetének örömhírét. Itt nyert kánoni jóváhagyást, mint egyházmegyei jogú szerzetesi intézmény, 1985. június 24-én, Jézus Szíve ünnepén, Timothy Manning bíboros érsek által. Los Angelesben alapította meg anyaházát és noviciátusát is. 1984-ben nyitotta meg a Társaság első missziós házát a Taipei-i főegyházmegyében, Taiwanon.

1990 nyarán, Seregély István érsek úr meghívására, Ida nővér két nővértársával Egerben, majd Nyíregyházán tartott bemutató előadásokat a Főegyházmegye papjai részére. Ismertették a Jézus Szíve Nővérek Társaságának sajátos kateketikai módszerét; a különböző előadási technikákat, amelyek a hitoktatást szemléletesebbé, élményszerűbbé és hatékonyabbá teszik a gyermek életében. 1992 februárjában az alapító Péterfy Ida nővér ismét Magyarországra utazott, hogy kapcsolatot teremtsen az egyházi hatóságokkal és betekintést nyerjen a Társaság apostoli működésének itteni lehetőségeibe. Marosi Izidor püspök úr, (akkori váci megyés püspök) hivatalosan kérte a Jézus Szíve Nővérek Társaságát letelepülésre, és jóváhagyta az eléterjesztett apostoli terveket. Így 1992. augusztus 3-án a Jézus Szíve Nővérek visszatértek, hogy folytassák abbahagyott evangelizációs és kateketikai munkájukat magyar földön három örökfogadalmas taggal. Jelenleg négy Jézus Szíve nővér él Magyarországon. Noha Budapesten telepedtek le, meghívásra rövidesen bejárták az ország legnagyobb részét hogy hitoktatói továbbképző programokat, rekollekciós napokat, gyermek-lelkigyakorlatokat adjanak.

Legfőbb apostoli tevékenységeik közé tartozik a hitoktatóképzés, rendszeres továbbképző kurzusok, hitoktatás minden korszinten, rekollekciós napok felnőtteknek, ifjúsági- és gyermeklelkigyakorlatok, lelkigyakorlatos nyári gyermek- és családi táborok, családpasztoráció, katekumenátus, „Szent Szív Gyermekklub”, video-katekézis. Kiadványaik: kateketikai video-sorozat anyagtárral hitoktatók és gyermekek részére, zenekazetta énekkönyvvel, kateketikai segédanyag témakör szerinti sorozatokban. A Jézus Szíve Nővérek Társaságának 52 nővér tagja, 11 szerzetesi közösségben él, 3 kontinensen: az Amerikai Egyesült Államokban 43, Taiwanon 5, Magyarországon 4. A fiatalok belépés után a Társaság californiai noviciátusában kapnak kiképzést.

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
Rev.: Sister Jane Stafford SDSH, Superior General
Cím: 9814 Sylvia Ave; 91324 Northridge, California; USA
Tel.: 001+818-772-9961; Fax: 001+818-772-2742
Honlap: www.sacredheartsisters.com

A közösség magyar központja:
Jézus Szíve Nővérek Társasága:
Szent Szív Központ
Rodriguez Guadelupe Yudith Alarcon SDSH  helyi elöljáró
Cím: 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 84/b.
Tel.: (1)290-9674; Fax: (1)296-0838
E-mail:
Honlap: jezusszivenoverek.hu