Fraternité des Petites Soeurs de Jésus, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

Bemutatkozás

A rendet 1939-ben alapította - Charles de Foucauld lelkisége nyomán - Magdeleine, Jézus Kistestvére (Magdeleine Hutin 1898-1989).
Hivatásuk a szemlélődő életmód: egyszerű názáreti élet, amelyet Jézus példája nyomán az emberek között, elsősorban a szegények, a társadalom peremére szorítottak között élnek meg, osztozva életkörülményeikben, gondjaikban és reményeikben. 

Három-négy főből álló testvériségeiket – melyek nyitva állnak mindenki előtt, fajra és vallásra való tekintet nélkül – kétkezi munkájukból tartják fenn. Mindennapi baráti kapcsolataikban szomszédaikkal, munkahelyükön (gyári munkások, napszámosok, vándorcirkuszosok, cigányok, afrikai nomádok, szenvedélybetegek...), hívők és hitetlenek között az igazságtalanság és szenvedés világában a béke és az egység munkálói. 

Szemlélődő jelenlétük a világban az eukarisztikus Krisztus imádásából táplálkozik. Egészen az Úr szeretetére hagyatkozva a Boldogságok szellemében a lelki gyermekség útját követik. 

Charles de Foucauld életét a muzulmán nomádokért adta és mert a Testvériség iszlám földön született, a kistestvérek fogadalmukban életüket az iszlám vallásban élőkért is felajánlják. 

2012-ben 70 országban 255 testvériségben 1206 kistestvér élt. Központi házuk Rómában van.  

Magdeleine, Jézus Kistestvére 1956 szeptemberében járt először Magyarországon. A „vasfüggöny” mögött élő népeket különösen a szívében hordozta. Ebből a szeretetből fakadtak az évenként ismétlődő látogatások és jöttek létre a kapcsolatok. Az első testvériség 1972-ben alakult. Rejtett názáreti életüket a kommunista rezsim alatt is közösségekben élték. 

Magyarországon 1972-ben alakult meg az első Testvériség, ahol 2-4 kistestvér családi közösségben él együtt. Jelenleg Magyarországon 5 kistestvér él. 

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény. 
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:

Petite Soeur Maria-Chiara de Jésus, Responsable Générale
Cím: Via di Acque Salvie 2. Tre Fontane, I-00142 Roma, Olaszország
Tel.: 0039+(06)591-1989; fax: 0039+(06)591-2657
email:

A közösség magyar központja:

Régió felelős: Preis Monika
Cím: 1094 Budapest, Márton u. 1/B VI. 15.
Tel.: +36 (1) 359-9755
E-mail:

A közösség honlapja