Franciscaines Missionaires de Marie, női szerzetesrend

A közösség hitvallása

Bemutatkozás

"Menjetek el az egész világra... és tegyetek tanítvánnyá minden népet" Mt 28,19

Hélene de Chapotin - Boldog Marie de la Passion, 11 Indiában töltött év missziós tapasztalatával a háta mögött 1877-ben küldetést kap a Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társulatának megalapítására. Egész életét a Krisztussal való mély egyesülés és az Egyházzal való nagyon mély együttérzés hatja át, az Egyetemes felé való teljes nyitottságával, és szociális érzékenységével mélyen gyökerezve az Isteni Ige szemlélésében és az Oltári Szentség imádásában.

Krisztus hívására a Ferences Mária Misszionárius Nővérek, Marie de la Passion nyomdokain járva, nemzetközi testvéri közösségekben ma is az egyetemes missziónak szentelik magukat: "A Szentlélek hívására átlépjük a határokat, és készek vagyunk elmenni bárhová a világban, hogy terjesszük az Evangélium Örömhírét - Isten szeretetét minden ember iránt."

A misszionárius élet az Eucharisztiában gyökerezik azáltal, hogy Krisztussal mi is teljesen az Egyházért és a lelkek megmentéséért ajánljuk fel életünket: "Társulatunk első misszionáriusa - mondja Marie de la Passion - az imádásra kitett Jézus Krisztus." A szentségimádás missziónk kiapadhatatlan forrása és csúcspontja. Életünk sugalmazója, Szűz Mária, aki a Lélekre hallgatva befogadja Isten Igéjét. A Ferences Mária Misszionárius Nővérek, Assisi Szent Ferenc szellemében Evangéliumi egyszerűségben élnek.

Tevékenységeink: hivatásunk és képességeink szerint különbözőek. Saját országunkat elhagyva, vagy ott maradva válaszolunk az Egyház és a változó világ kihívásaira. Magyarországon 1899 óta működünk. Budapesten jelenleg magyar, lengyel, szlovén, indiai és francia tagú nemzetközi közösségben élünk. Jelen vagyunk Kárpátalján is, Nagyszülősön. A nővérek találkozása - a kultúrák és életstílusok sokféleségében - erősíti az egységet.Házunk missziója: a templomunk működtetése, a liturgikus élet hűséges ápolása, mindennapi szentségimádás; embertársainkkal való találkozások támogatása, csoportok befogadása; idős nővéreink ápolása, akik missziójukat csöndes áldozattal és imával folytatják. A mindennapi imádságból erőt merítünk a szolgálathoz: a kórházi betegápoláshoz, a lelki gondozáshoz, a lelkigyakorlatozók kíséréséhez, a karitatív és pasztorális tevékenységünkhöz.

Elöljáróság:

Homel Elzbieta Barbara regionális elöljáró
1146 Budapest, Hermina út 19.
Tel.: (36-1) 363-15-03
E-mail:

Hivatás tisztázás és a jelentkezőket fogadja:

Chevallier Laetitia nővér
E-mail:

További információk:

www.fmm.org , www.fmm.opoka.org.pl