Ciszterci Monostor, Ordo Cisterciensis, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: monasztikus apátság.

Bemutatkozás

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.

A Ciszterci Nővérek Kismarosi Monostorának szerzetesélete a szerzetesrendek állami feloszlatása után 1955-ben "pia unio" jogi státusszal kezdődött el. Hivatásukhoz kétszeri bebörtönzés ellenére hűségesek maradtak, míg a Ciszterci Rend Generális Apátja a Szentszéktől kapott speciális fakultások birtokában 1987. augusztus 14-én kánonjogi érvényességgel is megalapította az Annuntiatioról nevezett Monostort. Az ünnepélyes fogadalmat 1987. augusztus 15-án, a perjelnőnek kinevezett Tímár Ágnes kezébe újították meg a nővérek.

A politikai helyzet változásakor, Paskai László bíboros, esztergomi érsek - akinek egyházmegyéjéhez tartozott akkor a Monostor - , az alapításhoz hozzájárult. Az 1989. november 16-i Rendi Szinódus a Monostor teljes jogú inkorporálásához hozzájárult és ezt a Szentszék jóváhagyta. A Monostor Konstitúcióját a Szentszék 1990. március 19-én jóváhagyta. Az 1993. március 27-i Rendi Szinódus a Monostor apátsági rangra emeléséhez hozzájárult és a Generális Apát, Dr. Zakar Polikárp a Monostort 1993. április 12-én apátsági rangra emelte.

A Kismarosi Monostor korunk sajátos igényeinek megfelelően szeretné betölteni azt a küldetést, amit a 12. században Magyarországon is megtelepedett ciszterci szerzetesek. Monasztikus hivatásuk jellemzője az életben gyökerező imádság és az imádságban gyökerező élet.

A legfontosabb tevékenységük: jelen lenni az evangélium tanítása szerint, elkerülve az imponáló látványosság, hatékonyság kísértését. Ez nem jelent passzivitást, hanem aktív külső-belső munkát, hogy időben, térben, testben, lélekben egyaránt Isten számára mindig ezt a választ tudják adni: "Hívtál, itt vagyok!"

Napjaikat átszövi a közösen imádkozott, énekelt zsolozsma. Imádságuk, amely a nap meghatározott óráiban felcsendül templomukban, dicsőítés Isten létbehívó, létbentartó és az örök életre meghívó szeretetéért. Hálaadás és könyörgés azokért, akikkel a Gondviselés útjain találkoznak. Ünnep, melyben kiemelt módon adnak helyet az együttlétnek Isten és ember között.

Mindazok a tevékenységek, amelyeket a monostorban végeznek: gyümölcsfeldolgozás, méhészet, vendégfogadás, ház körüli munkák, kertgondozás arról az átváltozásról szeretnének tanúságot tenni, amit belső életünkben megélnek - hogy a sivatag kertté, a pusztaság oázissá váljon.

Monostorukhoz tartozik a faluban működő Ciszterci Orvosi Rendelő, amely segíti a környéken élők mozgásszervi betegségeinek gyógyítását. Az egészségügyi szolgáltatást a Boldogasszony Háza Alapítvány támogatja. Az együttérzésből megszülető irgalom, odafordulás a szenvedő emberhez tanúságtétel a szeretetből fakadó szolidaritás változatlan értékéről.

A közösség nemzetközi központja:

Casa Generalizia Cistercense
Abate Generale Mauro-Giuseppe Lepori OCist.
Cím: Piazza del Tempio di Diana, 14; I-00153 Roma; Olaszország; 
Tel.: 0039 + (06)574-3694; 0039 + (06)575-5110; fax: 0039 + (06)574-1827
Honlap: www.ocist.org

A közösség magyar központja:

Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor
Dr. Horváth Olga O.Cist. apátnő
Tel.: (27) 583-055; (27) 583-056
Fax: (27) 350-029
Postacím: 2623 Kismaros, Pf. 10. (Szuttai dülő 8328 hrsz.)
E-mail:
Honlap: Ciszterci Nővérek Kismaros

Növendékek tanulmányi lakása

Binder Zita O.Cist. Magistra
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 1/b. III. 8.

Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő

(szakorvosi rendelés, gyógytorna, fizikoterápia)
Dr. Fejérdy Gábor orthopéd szakorvos
Cím: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos u. 1727 hrsz. (Köztársaság tér)
Tel.: (27) 350-056