Pálos Nővérek , Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei, egyházmegyei jogú női krisztushívők hivatalos társulása

A közösség hitvallása

A közösség hivatása szemlélődő-engesztelő.

Bemutatkozás

A Közösséget, Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei (Boldog Özséb Nővérek) néven, 1989-ben Csipke Rózsa Mária Margit örökfogadalmas vizitációs nővér alapította Márianosztrán pálos segítséggel, pálos lelkiség szerint. Egyházjogi státusza akkor – mint a szerzetesrenddé válás első fokozata – magántársulás volt. Célkitűzése az engesztelés, az életforma kontemplatív, monasztikus. Az első nővérek 1991. január 20-án, Esztergomi Boldog Özséb ünnepén öltöztek be.

Mivel a márianosztrai épület nem volt alkalmas a szerzetesi életre, elfogadva a nyíregyházi főesperes atya meghívását, monostorépítés reményében Kálmánházára települtek át 1991. október 1-jén, ahol 1993. október 8-ig éltek. 
Közben 1992 decemberében a Nógrád megyei Erdőkürtön monostorépítésre alkalmas, közel 2 hektár, területet kaptak ajándékba az önkormányzattól. Az építkezés megkezdésekor a közeli Csécsére költöztek át egy egyházközségi épületbe, hogy szervezni, irányítani, ellenőrizni tudják a munkát. 
1995-ben Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úr consociatio publica – hivatalos társulás – státuszára emelte a közösséget.  
1998. november 28-án a még nem kész, de már lakható erdőkürti monostorba költözött a közösség, s így folytatták tovább – anyagi lehetőségeik szerint – a munkálatokat.  
1999. október 8-án szentelte fel Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úr Magyarok Nagyasszonya titulusú monostorukat.  
2003. júliusában a Pálos Rend a generális atya indítványozására, elfogadta a Közösséget a Rend induló női ágának, mivel szükségét érzik annak, hogy apostolkodó, egyre nehezebb pasztorációs életüknek imaháttere legyen. Ekkor változott meg a Közösség neve a jelenlegire. Jasna Gora-i letelepülésüket is várják. 
2003 tavaszán kezdődtek az előkészületek az egri főegyházmegyei Novaj községben (Egertől 10 km) történő letelepedésükhöz. Itt a plébánia épületet kellet teljesen felújítaniukés korszerűsíteniük.  
2004. október 10-én költözött be két nővér az Irgelmes Jézus monostorba, melyet 2005. április 3-án áldotta meg Seregély István érsek úr. 
Alapító elöljárójuk, Csipke Rózsa Irgalmas Jézusról nevezett Mária Margit anya 2005. augusztus 26-án súlyos betegségben elhunyt. Utódát, dr. Gádoros Atala Oltáriszentségről nevezett Mária Benedikta nővért, szeptember 29-én dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úr elnökletével tartott űlésen választották meg titkos szavazással.  

Szerzetesi életük célja az engesztelés:  
„Elsősorban Isten dicsősége. Ennek szolgálatában törekednek az evangéliumi tisztaság, szegénység, engedelmesség és az állandó engesztelés négyes fogadalmának megtartása által a megszentelődésre.  
Másodsorban és különösen is életcéljuknak tekintik főként a magyarok bűneivel megbántott, végtelen fölségű Isten engesztelését, a Vele való bensőséges, kontemplatív, áldozatos, vezeklő és munkálkodó egyesülés révén.  
Harmadszor: Boldog Özséb példájára, életáldozatukkal elősegítik az Egyház – elsősorban a magyar egyház – papjainak, a magyar nemzetnek és a világnak megszentelődését.  
Negyedszer: munkálkodnak azon, hogy Krisztus Királynak az egész világ feletti uralma és az Ő békéje elérkezzék, felhasználva ehhez Édesanyánknak, a Magyarok Nagyasszonyának, a Világ Királynőjének közbenjárását, aki a Közösség Édesanyja és különleges Pártfogója.” (Szabály)  
A teljes római zsolozsmát végzik, naponta szentségkitételes engesztelőórát és egymást váltva szentségimádást tartanak. Lehetőség van remetejellegű életre is a Közösség keretein belül. Az engesztelésbe bekapcsolódnak még a Közösséghez tartozó világban élők. Szerzetesi Hivatást érző lányoknak egész évben tartanak egyéni lekigyakorlatot hivatásuk tisztázása céljából, mely kapcsán lehetőség van a nővérek életének megismerésére is. 

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú krisztushívők hivatalos társulása.
A közösség jogi személy.

A közösség központja:

Anyaház - Magyarok Nagyasszonya Monostor

Vas Mónika Mária Teréz MSPPE elöljáró
Cím: 2176 Erdőkürt Kossuth u. 2
Tel.: (32) 479-139

Labdajáték a kertben


Betlehem


Rálátás a monostor kert felőli részére a Lourdes-i barlangból


Lelki olvasmány a cellában


Munkaközi ebéd az irgalmas Jézus monostorban (Novaj) beköltözés előtt


Örökfogadalom a monostor kápolnájában


Öntözés


Fűnyírás a kistraktorral