Vincés nővérek, Irgalmas nővérek, Charité de Jésus crucifie nous presse, pápai jogú női apostoli élet társulása

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: tanító-nevelő, betegápoló, Krisztus követése a szegények szolgálatában.

Bemutatkozás

A Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Rendjét 1633-ban alapította Szent Vince Párizsban a Franciaországot sújtó nyomor, a harmincéves háború és belviszályok idején, amikor árvák tömegei kóboroltak az utcákon. Páli Szent Vince akkor érezte meg, hogy az ő küldetése ezeknek a szegényeknek az istápolása, pártfogolása. 

Szeretet-egyesületeket hozott létre az egész országban. Párizsban előkelő hölgyek segítettek adományaikkal. Így negyvenezer gyermeket mentett meg. A munkára jelentkező egyszerű lányok nevelését, tanítását Szent Lujzára bízta, aki az első nővérközösséget a saját lakásán hozta létre. 

Az irgalmas nővérek elsődleges hivatása az életszentségre való törekvés: Istent mindenek felett szeretni és őt a szegények személyében szolgálni. Az alapítók halála után a nővérközösségek elterjedtek az egész világban. Hazánkba Széchenyi Franciska hívta meg a nővéreket Grázból 1852-ben, s később a főurak és gazdag családok is követték példáját. Az első magyar nyelvű noviciátus 1905-ben jött létre Piliscsabán. A budapesti központi ház 1909-ben épült fel a Ménesi úton, ahol ma is 100 idős nővér lakik.

A szerzetesek 1950-es szétverése előtt az irgalma nővérek 94 intézményben – iskolákban, kórházakban, árvaházakban, szeretet otthonokban, fegyintézetben, valamint vakok, siketek, nyomorékok mellett – működtek. Akkor több, mint ezerötszázan voltak. Ma alig 180-an vannak az egész országban. A rendszerváltás óta 9 fiatallal bővült a létszám.

Jelenleg 4 vidéki rendházban működnek nővérek. Tapolcán óvoda, Pécelen általános iskola, Recsken leánynevelő intézet működik. A törökszentmiklósi rendházban karitászmunkával foglalkoznak a nővérek. Akik még rendházon kívül élnek, legtöbben plébániákon dolgoznak. 

Egyházjogi státusza: pápai jogú női apostoli élet társasága.
A közösség jogi személy.  

A közösség nemzetközi központja:

Congregazione della Missione Curia Generalizia 
(a vincés mű legfőbb központja)  

Robert P. Maloney CM, Superior  
Cím: Via Dei Capasso; I-00164 Roma; Olaszország  

A közösség nemzetközi központja:

(a vincés nővérek nemzetközi központja)  

Soeur Juana Elizondo  
Cím: 140 rue du Bac; F-75340 Paris Cedex 07; Franciaország  

A közösség magyar központja:

Kiss Mariann FdC tartományfőnöknő  
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 27.  
Tel.: (1)466-5611; Fax: (1)466-7615 
E-mail: szentvincet-online.hu 

Szent Erzsébet Óvoda 

Zemen Teréz nővér, házfőnöknő  
Cím: 8300 Tapolca, Templomdomb 2.  
Tel.: (88)411-413; (88)413-514; fax:  
(88)413-514  

Irgalmas Nővérek rendháza, Szent Vince kórház

Schmidt Jolán nővér, házfőnöknő  
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 27.  
Tel.: (36)322-455  

Rk. Plébánia Öregek Napközi Otthona

Szarvas Mária nővér, házfőnöknő  
Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u.  
Tel.: (36)390-164  

Szent Erzsébet Katolikus Ált. Iskola

Elek Zenóbia Paula nővér, igazgató  
Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 7.  
Tel.: Ménesi út: (1)166-5611  

Mária Oltalma Nevelő Otthon

Rédei Margit nővér, igazgató  
Cím: 3245 Recsk, Hunyadi u. 2.  
Tel.: (36)478-124