Society Of Nirmala Dasikal Sisters, egyházmegyei jogú női apostoli élet társulása

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: szociális, karitatív.

Bemutatkozás

A Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend hivatását a szociális, karitatív munkában fejti ki. A rend jelmondata: "Igen, jelen vagyok!" A bencés lelkiségű közösséget 1971. november 23-án Dr. Joseph Kundukulam trichuri (+1998) érsek Joseph Vilangaden (+ 2011) érseki titkárral alapította India Kerala tartományában a rászorulók szolgálatára. A rend tagjai saját és más egyházi intézményekben dolgoznak, mint hivatásos és képzett munkatársak: leányanyákkal, árvákkal, értelmi-, és testi fogyatékosokkal, leprásokkal, fekvőbetegekkel, elme-betegekkel, idősekkel, AIDS betegekkel és nyomornegyedben élőkkel foglalkoznak.

Jelenleg 49 közösségben (42 India-szerte, 6 Kenyában és 1 Magyarországon) 265 nővér él. Magyarországon 1994. június 5-én négy nővér telepedett le Dr. Kis György nyugdíjas esperes-plébános meghívására, Bakonyszentlászlón. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat házában időseket gondoztak, és a falu családjait, betegeit, egyedül élőit látogatták 2007-ig.

1997. március 19-én további négy nővér érkezett Adonyba Dr. Takács Nándor székesfehérvári püspök meghívására. Az itt szolgáló nővérek tevékenysége: házi beteglátogatás és gondozás, lelkigondozás; az iskolai hitoktatásban, a napközi foglalkoztatásban, az óvodai gondozásban való részvétel, a plébánia életének és munkájának segítése. A szolgálat Lendvay Zoltán plébános és a háziorvosok: Dr. Kőbányai János és Dr. Glashütter Csaba támogatásával és részben irányításával történt.

2003-ban a Rend megépítette a Rendházat és a Szűz Mária Gondozóházat, ahol bentlakásos idősgondozás folyik.

Rendi ruhájuk az indiai viselet, a szári, Magyarországon a téli időszakban szürke anyagból készült ruhát viselnek.

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú apostoli élet társasága.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:

Cím: Society Of Nirmala Dasikal Sisters Nirmala Generalate Ayyappankavu PO Trichur-680751
Mulayam. Kerala. India
Általános elöljáró: Sr. Rosily Pidiyath
Honlap: www.sndsisters.org
E-mail:

A közösség magyar központja:

Magyarországi elöljáró: Sr. Annie Manjaly
Cím: 2457 Adony, Kossuth u. 15.
Tel./Fax: +36 (25) 230-450
E-mail:

Oltár és szentségház a rend kápolnájában

Imacsoport


Imacsoport a településen utcánként felosztva


A falu időseinek látogatása, lelki gondozása, áldoztatás


Szűz Mária gondozóház

 Óvodai munka: