Congregatio Missionis, pápai jogú férfi apostoli élet társulása

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: missziók, lelkigyakorlatok, lelkipásztori munka.  

Bemutatkozás

Páli Szent Vince (1589-1660) 1625-ben alapította a Misszióstársaság Lazaristák apostoli életű közösségét, mellyel az evangélium szellemében kora iszonyú szegénységére akart válaszolni. Rendtársaival és az irgalmas nővérekkel együtt vette fel a harcot a nyomor, a szegénység és a hitetlenség ellen.

Jelszava: "Evangelizare pauperibus misit me!" Apostoli területük: népmissziók, papi szemináriumok, plébániák, iskolák, kórházak és diákotthonok - főképp lelkivezetés formájában. Sajátos munkaterületük: külföldi és belföldi missziók. A lazaristák egy ötöde működik missziós országokban (India, Taiwan, Indonézia, Fülöp-szigetek, valamint Afrika és Latin-Amerika több országa).

A társaság azért nevezi magát "missziósnak", mert Krisztus örömhírét akarja megvinni a szegényeknek, s így az üdvözítő Jézus küldetését folytatja. (A lazarista név pedig onnan ered, hogy első házuk Párizsban a Szent Lázár perjelség volt.)

Az első magyar missziós házat Piliscsabán hozták létre 1898-ban. Két hasonló missziós ház létesült 1909-ben és 1920-ban a fővárosban. A magyar lazaristák 1926-tól önálló tartományt alkottak. A budapesti Ménesi úton épített ház lett a magyar tartomány központi háza. További alapításaik: Szob, Pásztori, Csepel-Királyerdő, Csepel-Szabótelep, Szeged-Somogyi-telep, 1941-ben Erdélyben is megkezdték lelkipásztori szolgálatukat. 1950-ig "Evangelizare pauperibus misit me!" jelszóval 82 lazarista szolgálta a magyar társadalom lelki megújulását.

"Nem elég ha Istent szeretjük. Azon kell fáradoznunk, hogy másokkal is megszerettessük Őt!" (Páli Szt. Vince)

Egyházjogi státusza: pápai jogú apostoli élet társasága.

További részletek és információk a közösség honlapján találhatók: www.lazarista.hu